Language:

The Free and Open Productivity Suite
Apache OpenOffice 4.1.6 released

Ju mund ta shkarkoni OpenOffice.org Shqip (aktualisht vetëm verzioni Beta për Linux) këtu:

Verzionin anglisht mund ta shkarkoni nga këtu: /download/index.html

Shënim:

Verzioni i OpenOffice.org Shqip për Windows do të jetë në dispozicion pas verzionit zyrtar 2.0.

Verzioni për shkakrkim në Linux i OpenOffice.org në gjuhën shqipe përbëhet nga 23 fajlla .rpm.

Nevojitet që të instalohen të gjitha .rpm fajllat, kurse për instruksione të instalimit të rpm shikoni dokumentacionin e Linux. (ju preferojmë: rpm -ihv openofficeorg-core01-1.9.85-1.i586.rpm)

 

Shqip / sq

Fillimi

Programet

Përshkrimi

Writer

Calc

Impress

Base

Draw

Math

Historia

Sinergjia

Projekti

Kontributi

Shkarko

Kontakt

E-Mail lista

 

 

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache and the Apache feather logo are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.