Language:

The Free and Open Productivity Suite
Apache OpenOffice 4.1.6 released

MATH – Është editor i formulave, të cilat pastaj integrohen në aplikacionet tjera të OpenOffice.org.
Mund të përdoret për të krijuar ekuacione komplekse të cilat përdorin simbole ose karaktere, që nuk gjenden në fontet standarde.

Math më së shpeshti përdoret si editor i ekuacioneve, për të krijuar rezultat për dokumenetet e tjera, por mund të përdoret edhe si vegël e vetme. Ekuacionet e Math lehtë mund të barten në aplikacionet e OpenOffice.org si Writer, Impress ose Calc.

 

Shqip / sq

Fillimi

Programet

Përshkrimi

Writer

Calc

Impress

Base

Draw

Math

Historia

Sinergjia

Projekti

Kontributi

Shkarko

Kontakt

E-Mail lista

 

 

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache and the Apache feather logo are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.