Language:

The Free and Open Productivity Suite
Apache OpenOffice 4.1.6 released

IMPRESS është program për të përgatitur prezantime mbresëlënëse, në mënyrë të shpejtë, të fuqishme dhe me efekte multimediale. Prezantimet e juaja do të veçohen me efekte speciale, animacione dhe vegla dizajnuese.
Qëllim themelor i programit është krijimi i sllajdeve me përmbajtje aktive, me ndërrimin e të cilave në ekranin e monitorit ose tabelën projektuese mund të mbahet paraqitja në tubime publike ose në çfarëdo prezantimi tjetër dedikuar një rrethi të gjerë të shikuesve (auditoriumi). Prezantimit të gatshëm mund t'i shtohet teksti që përcjellë fotografinë, për shembull tezat gjatë prezantimit, dhe të shtypet së bashku me sllajdin si përkujtues.

Shqip / sq

Fillimi

Programet

Përshkrimi

Writer

Calc

Impress

Base

Draw

Math

Historia

Sinergjia

Projekti

Kontributi

Shkarko

Kontakt

E-Mail lista

 

 

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache and the Apache feather logo are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.