Language:

The Free and Open Productivity Suite
Apache OpenOffice 4.1.4 released

začetek:

Dodatki za slovenski OpenOffice.org

Črkovalnik in deljenje besed

Slovarja črkovalnika in deljenja besed sta vključena v namestitvene pakete OpenOffice.org od različice OpenOffice.org 2.3. K temu je pripomogla sprememba licence.

Od različice 3.0 naprej so slovarji za črkovanje in deljenje besed, kot tudi slovarji sopomenk v obliki razširitev. Tako velja tudi za slovenske slovarje, ki so vključeni v slovenske izdaje, za tujejezične izdaje OpenOffice.org pa si razširitev lahko prenesete iz skladišča razširitev. Vzorci za deljenje besed so bili ponovno pretvorjeni za izdajo 3.3.

V paket OpenOffice.org je bil od različice 2.0 do različice 3.0 vključen čarovnik, ki je omogočal enostavno namestitev dodatnih slovarjev črkovalnika, deljenja besed in sopomenk s spleta. Tako ste lahko enostavno in brezplačno dodali slovarje za delo z dokumenti, ki vsebujejo besedila ali navedke v drugih jezikih (npr. nemščini, italijanščini, madžarščini, francoščini, hrvaščini, ...). Čarovnik se je nahajal v meniju Datoteka – Čarovniki – Namestitev slovarjev. To je bil navaden dokument OpenOffice.org z makrom, na voljo tudi v slovenskem jeziku.

Če ste imeli nameščen paket OpenOffice.org 2.x, ki ni imel vključenega čarovnika za namestitev slovarjev, ste lahko zadnjo različico dokumenta DicOOo našli na spletni strani http://extensions.openoffice.org/en/project/dict-sl/. Prenesli ste dokument, ga odprli in sledili navodilom.

Slovar sopomenk

Paket OpenOffice.org od 3.2.1 naprej vsebuje slovar sopomenk, ki je nastal v okviru projekta tezaver.si in ki je dosegel primeren začetni obseg (prek 11.000 besed), da lahko polnokrvno streže uporabniku na lovu za sopomenkami in protipomenkami. Najdete ga tudi ločeno v skladišču razširitev. Tudi sami se nam lahko pridružite in soustvarjate slovar sopomenk na naslovu www.tezaver.si. Slovenski tezaver bo predvidoma od različice 3.3 naprej ponujal tudi oznako besedne vrste posamezne množice sopomenk.

Uvoz in izvoz šumnikov za Palm OS

Za slovenske uporabnike OpenOffice.org, ki imajo dlančnike z operacijskim sistemom Palm(One) in na njih naloženo programsko opremo Piloc, da lahko uporabljajo slovenske znake, je na voljo prikrojen filter za izvoz in uvoz datotek AportisDoc. Tako bodo šumniki prehajali med dlančnikom in računalnikom ter obratno brez motenj. Za namestitev je potrebno poiskati mapo "pogon:\imenik_namestitve_OO.o\program\classes\" (npr. "C:\Program Files\OpenOffice.org1.1.2\program\classes"), kjer najprej preimenujete že obstoječo istoimensko datoteko in nato v mapo postavite priloženo datoteko.

Datoteke za lastno gradnjo OpenOffice.org

Opozorilo: ta razdelek je najverjetneje zastarel!

Na spletnem mestu ftp://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/ v mapi build/Files (ne nujno na tem nivoju!) najdete sledeče potrebne datoteke za gradnjo svoje različice:

V mapi build/Sources/Dictionaries (ne nujno na tem nivoju!) pa še:

Opomba: datoteke za črkovalnik morate prenesti posebej.

Veljaven XHTML 1.0 Strict

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache and the Apache feather logo are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.