Language:

The Free and Open Productivity Suite
Apache OpenOffice 4.1.7 released

Cum tipăresc, în OpenOffice.org Presentation, notele împreună cu diapozitivele pe aceeaşi pagină? Am ales şi desenele şi notele pentru a fi tipărite, dar diapozitivele sunt tipărite primele şi notele ulterior pe foi separate (dublu numărului de pagini pe care îl doresc).

Trebuie să configuraţi opţiunile de tipărire pentru prezentări.

În acest dialog se află şi opţiunile de tipărit 'Outline' sau 'Handout'.

Inapoi la Pagina Index a Presentation FAQ | Inapoi la Pagina Index Principala - FAQ a utilizatorilor

Apache Events

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache and the Apache feather logo are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.