Language:

The Free and Open Productivity Suite
Apache OpenOffice 4.1.7 released

Cum tipăresc două diapozitive pe pagină din OpenOffice.org Presentation (unul deasupra celuilalt)?

Urmaţi aceşti paşi:

 1. Treceţi în 'Handout View' (afişare broşură, comunicat) (al patrulea buton jos pe marginea dreaptă a ferestrei)

 2. Asiguraţivă că bara de unelte Presentation este afişată (View->Toolbars->Presentation)

 3. Apăsaţi 'Modify Slide Layout' de pe bara de unelte Presentation, alegeţi icoana două diapozitive pe pagină şi apăsaţi OK.
  NOTĂ:  Pentru handouts ar trebui să fiţi în modul fundal 'Background Mode'.

 4. Alegeţi Format-Page, apăsaţi butonul Portrait (portret) din Paper Format (formatare foaie) şi apăsaţi OK.

 5. Trageţi de diapozitive astfel ca ele să fi unul deasupra celuilalt.

 6. Faceţi clic pentru a marca diapozitivul superior, alegeţi Format-->Position and size, apăsaţi butonul Match (pentru redimensionare proporţională), scrieţi 5.65 pentru lăţime şi apăsaţi OK.

 7. Repetaţi pasul 6 pentru diapozitivul inferior.

 8. Trageţi de diapozitive astfel ca ele să fi aliniate la liniile de margine de sus şi jos.

 9. Shift-clic pentru a marca ambele diapozitive, apăsaţi şi eliberaţi butonul din dreapta al mausului (va apărea meniul contextual) şi alegeţi Alignment-->Center (centru) (nu Centered (centrat)).

 10. În timp ce cele două diapozitive sunt încă marcate, trageţi de ele pentru a le centra pe pagină.

Opţiuni adiţionale:

Pentru a tipării:

 1. Alegeţi File->Print şi apăsaţi butonul Options.

 2. Bifaţi Handouts din zona Contents.

 3. Asiguraţivă că aţi debifat Drawing dacă nu doriţi să tipăriţi şi un set de diapozitive de mărime normală (un diapozitiv pe pagină).

 4. Apăsaţi OK, şi din nou OK pentru a tipării.

Inapoi la Pagina Index a Presentation FAQ | Inapoi la Pagina Index Principala - FAQ a utilizatorilor

Apache Events

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache and the Apache feather logo are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.