Language:

The Free and Open Productivity Suite
Apache OpenOffice 4.1.3 released


Kod źródłowy OpenOffice.org

Aktualne źródła pakietu są dostępne pod adresem http://download.openoffice.org/source/index.html
Jeżeli korzystasz z systemu operacyjnego Linux i kompilacji dostarczanej razem z dystrybucją, to właściwych źródeł i nanoszonych poprawek należy szukać na stronach używanej dystrybucji.

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache and the Apache feather logo are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.