Language

The Free and Open Productivity Suite
Apache OpenOffice 4.1.9 released

Анх удаа?

OpenOffice.org гэж юу юм бэ?

OpenOffice.org (Монголоор ОпенОфис.орг гэж бичнэ) нь ихэнх албан газруудад байнга ашиглагддаг хэрэглээний програмуудыг агуулсан цогц програм хангамж юм.
ОпенОфис.орг нь нээлттэй эх бүхий програм хангамж. Энэ нь програмын бүх эх кодыг нь та авах боломжтой гэсэн үг бөгөөд өөрт хэрэгтэй үйл ажиллагаа, боломжуудыг нэмэх боломжтой гэсэн үг. Түүнчилэн та хэзээ ямагт энэ цогц програм хангамжийг сайжруулах, цааш хөгжүүлэх үйлст бидэнтэй хамтран ажиллах боломжтой.
OpenOffice.org нь бүх төслийн болон бүх (олон улсын) хөгжүүлэгчид ба хэрэглэгчдийн бүлгийн ерөнхий нэр болно.

ОпенОфис.орг юу чадах вэ?

Багц нь дараах бүрдэл хэсгүүдийг агуулдаг:

 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийн баруун талын цэсээр орж авна уу.

Valid XHTML 1.0 Transitional

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. The Apache feather logo is a trademark of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.