Language:

The Free and Open Productivity Suite
Apache OpenOffice 4.1.5 released

Төсөл ба модулиуд

ОпенОФис.орг янз бүрийн олон модулиудаас тогтоно. Эдгээр модуль тус бүр нь өөрийн гэсэн вебтэй төслүүдээр зохион байгуулагддаг билээ. Таны тусламжинд бүх төслүүд баярлах болно. Та заавал програмист байх албагүй бөгөөд баримтжуулалт, орчуулга, веб хуудас зэрэг төслүүд оролцох боломжтой. Мөн энэ монгол хэлтний төсөлд маань тусламж маш их хэрэгтэй байна.

Монгол Офенофисын төслийн хүрээнд

Valid XHTML 1.0 Transitional

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache and the Apache feather logo are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.