Language:

The Free and Open Productivity Suite
Apache OpenOffice 4.1.5 released

Тусламж имэйлээр авах

Энд ОпенОфис.орг албан програмын цогцын хэрэглээний тусламж бий.

Чухал зөвлөмж

Та асуултаа асуухын өмнө асуултаа урьд нь тавигдаж байсан болон хариулагдаж байсан эсэхийг нягтлана уу. Ерөнхийдөө эхлээд архивыг ухаж үзэхийг зөвлөж байна. Тэндээс та мөн шуудангий жагсаалтын хэлэлцүүлэг хэрхэн өрнөдөгийг мэдэрч болно.
Доор дурдсан хаягууд руу та ямар ч тохиолдолд Бинар хавсралт илгээхийг татгалзана уу! Шуудангийн жагсаалтаар ганц хүлээн авагч биш хэдэн арав, зуу, мянган хүлээн авагч байж болохыг сана.

Bitte werfen Sie auch einen Blick auf die Монгол хэл дээрх бүх шуудангийн жагсаалтаас та цааш хөтлөх мэдээллээ олох боломжтой.

Асуултандаа хариулт авах тухай

Дараах журмаар явахыг санал болгож байна:

Дараах журмуудыг та мөрдөнө үү:

Хэлэлцүүлэг

Одоогоор зөвхөн ОпенМН холбооны хэлэлцүүлэгт нэгэн булан ажиллаж байна. Яваандаа бие даасан хэлэлцүүлэг үүсгэнэ.

Valid XHTML 1.0 Strict

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache and the Apache feather logo are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.