English:

The Free and Open Productivity Suite
Help us Help the World
Монгол OpenOffice.org

OpenOffice.org нь өргөн тархсан үйлдлийн системүүдэд ажиллах, сайн дурийн
гишүүдийн хүчин зүтгэлээр сайжруулж, хөгжүүлдэг нээлттэй эх бүхий програм
хангамжийн нэг нээлттэй ажиллах орчин юм.
Монголын ажиллах багт шинэ гишүүн цаг ямагт хэрэгтэй байна. Дэм дэмэндээ,
Дээс эрчиндээ. Олон мод ой, Ганц мод гадас. Та бидэнтэй нэгдэнэ үү!

Logo ApacheCon Europe 2014

Apache Feather

Copyright & License | Privacy | Website Feedback | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, the Apache feather logo, and OpenOffice are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.