Language:

The Free and Open Productivity Suite
Apache OpenOffice 4.1.6 releasedЗаслужни за преводот на OpenOffice.orgОва се заслужните луѓе кои на еден или друг начин учествувале во преведувањето на графичкиот интерфејс и/или помошта на OpenOffice.org на македонски.

Ова се учесниците на маратонот за преведување на OpenOffice.org одржан од 16.09 до 19.09 2005 година. Беше целосно преведен графичкиот кориснички интерфејс и дел од помошта:

Александар Аргировски
Александар Балаловски
Александар Савиќ
Ален Стојанов
Ана Трповска
Ангела Несторовска
Ангел Сарбаков
Арангел Ангов
Бардил Јашари
Биљана Стојчевска
Бисера Тариќ
Благој Капсаров
Блаже Илиев
Божидар Проевски
Бојан Гавровски
Бојан Грбиќ
Бојан Христовски
Велко Коцев
Верица Бакева
Владимир Стефанов
Владислав Бидиков
Владо Дојчиновски
Влатко Трајков
Георги Станојевски
Дамјан Георгиевски
Димитар Силјановски
Ѓоре Захарчев
Елеонора Стојкоска
Жаклина Ѓалевска

Златко Трајчески
Зоран Белчев
Зоран Димовски
Иван Стојмиров
Игор Стаматовски
Илин Петковски
Јован Костовски
Јован Петров
Јовица Какиевски
Јорданка Петрушевска
Кирил Ангелов
Магдица Шамбевска
Марјан Михајлов
Марко Боцевски
Мартин Максимовски
Милан Ѓорчевски
Милка Салапура
Мирјана Ивановска
Никола Мицкоски
Новица Наков
Петар Кајевски
Ристе Пејов
Сашо Јорданов
Слободан Спасеновски
Стефан Марковиќ
Урсула Ненајденовска
Фанија Карева
Филип СтојановскиРечникот на поими (glossary) го изработи Жаклина Ѓалевска. Преведената верзија ја имате тука во по-формат и тука во OpenDocument-формат.

Лектура, коректура и јазична редакција на преводот од маратонот (и темелно прегледување на целиот превод):

Магдица Шамбевска
Кирил Ангелов

Жаклина Ѓалевска
Божидар ПроевскиОва се учесниците на вториот маратон за превод на помошта на OpenOffice.org, одржан од 30.06 до 02.07 2006 година:

Александар Балаловски
Александар Савиќ
Божидар Проевски
Ангел Сарбаков
Димитар Талевски
Ена Хоџиќ
Ивана Галапчева
Јован Костовски
Јован Наумовски

Лидија Митоска
Магдалена Костовска
Марија Николова
Милка Сугарева
Павле Јоноски
Славица Карова
Томе Бошевски
Жаклина Ѓалевска

Искажуваме благодарност за соработката со Филолошкиот факултет „Блаже Конески“, Скопје.Искажуваме особена благодарност на фондацијата Метаморфозис која ги поддржа маратоните.

За преводите во 2008 година заслужна е Владата на Република Македонија.

Ова се страниците за постарата верзија 1.1.2 на OpenOffice.org на македонски. Тука има информации за маратонот за преведување на верзијата 1.1.2 на OpenOffice.org, а тука може да ги видите учесниците на маратонот.

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache and the Apache feather logo are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.