Language:

The Free and Open Productivity Suite
Apache OpenOffice 4.1.7 released

ດາວໂຫລດຊອບແວ (download) OpenOffice.org

ດາວໂຫລດ OpenOffice.org ລຸ້ນພາສາລາວ ສຳລັບ Windows ຫຼື Linux ໄດ້ຕາມໄຊ໌ລຸ້ມນີ້:

ສຳລັບລຸ້ນພາສາອັງກິດ ແລະຊອດໂຄ້ດ, ສາມາດດາວໂຫລດໄດ້ທີ່ www.openoffice.org : http://www.openoffice.org/dev_docs/source/latest_build/latest_build.html

"stable build" ເປັນລຸ້ນທີ່ໄດ້ຮັບການທົດສອບກັບຫຼາຍລະບົບແລ້ວ ແລະມີສະຖຽນລະພາບດີ ເໝາະສົມສຳລັບຜູ້ໃຊ້ທົ່ວໄປ.
"developer build" ເປັນລຸ້ນທີ່ຢູ່ໃນລະຫວ່າງການພັດທະນາ ແລະມີ່ຄວາມສາມາດໃໝ່ໆຫຼາຍຢ່າງ ເໝາະສົມສຳລັບນັກພັດທະນາ ແລະຜູ້ທີ່ຕ້ອງການທົດລອງຄວາມສາມາດໃໝ່ໆຂອງລະບົບ.
ອ່ານລາຍລະອຮດເພີ່ມເຕີ່ມໄດ້ທີ່ໜ້າດາວໂຫລດຂອງແຕ່ລະ build
ໝາຍເຫດ: ສຳລັບພາສາອື່ນໆ ທີ່ບໍ່ແມ່ນພາສາລາວ ແລະພາສາອັງກິດ ເອກະສານ ຕົວກວດສອບຕົວສະກົດ ຈະຕ້ອງໄດ້ດາວໂຫລດຕ່າງຫາກ.

 

 

 
Native Lang/Lao
ຄຳແນະນຳ
ຜະລິດຕະພັນ
ລາຍລະອຽດ
ດາວໂຫລດ
ຊີດີຣອມ
ຕົວກວດການສະກົດ
ໂຄງການ
ຄວາມເປັນມາ
ຖາມ/ຕອບ
ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ
ເເມວລີ້ງລິດ
ເອກະສານ
ຮ່ວມພັດທະນາ
ເຮັດແນວໃດ?
ແຈ້ງບັນຫາ
ຕິດຕໍ່
ເເມວລີ້ງລິດ
ທີ່ຢູ່ທີມງານຂອງຊ້າງດາວ
ອື່ນໆ
ເຄດິດ
ຂໍ້ກົດຫມາຍ

Apache Events

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache and the Apache feather logo are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.