Language:

The Free and Open Productivity Suite
Apache OpenOffice 4.1.5 released

Շնորհակալություն

  • Sun Microsystems, inc.-ին OpenOffice.org-ի ծրագրային կոդերը բացելու ու նախագծին շարունակական աջակցության համար։
  • OpenOffice.org-ի բոլոր ծրագրավորողներին։
  • OpenOffice.org նախագծի բոլոր աջակիցներին։ 

 

 

 
Նախագիծ hy
Ներածություն
Փաթեթները
Նկարագրությունը
Բեռնումներ
CD-ROM
ՈՒղղագրություն
Նախագիծը
Պատմություն
Հարց ու պատասխան
Օգնություն
Փոստային կապ
Գրականություն
Մասնակցությունը
Ինչպե՞ս
Հայտնել սխալի մասին
Հաղորդակցում
Փոստային կապ
Հասցեներ
Այլն
Շնորհակալություն
Արտոնագրեր

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache and the Apache feather logo are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.