Language:

The Free and Open Productivity Suite
Apache OpenOffice 4.1.5 released

ՈՒղղագրության ստուգում

Առկա լոկալիզացված հայերեն տարբերակներում ավելացված է ուղղագրության ստուգման համակարգ, որը հիմնված է MySpell բաղադրիչի վրա։ Իր ծրագրային լուծումներով հայերեն ուղղագրության ստուգման համակարգը փոքր ինչ շեղվում է բաղադրիչի աշխատանքի հիմնական սկզբունքներից. մասնավորապես MySpell-ը նախատեսված է միայն 8-բիթանոց կոդավորումով սպասարկվող լեզուների համար։ Ինչպես հայտնի է, սկսած Windwos XP օպերացիոն համակարգից, հայերենն ունի ունիվերսալ կոդավորումով աշխատելու հնարավորություն։ Այսինքն համակարգը կարող է ճանաչել հայերենը սակայն միայն ունիվերսալ կոդավորմամբ ներկայացման դեպքում։ Սրանով է պայմանավորված նաև այն, որ մեր կողմից ներկայացվող լոկալիզացված տարբերակը հիմնված է ունիվերսալ կոդավորման վրա։ Ծրագրային լուծումներին կարող եք ծանոթանալ հրապարակված կոդում։

Այլ լեզուների համար նախատեսված բառարաններ ու սպասարկման այլ բաղադրիչներ կարող եք բեռնել այս էջից՝
http://lingucomponent.openoffice.org/download_dictionary.html։

 OpenOffice.org 2.0.1 տարբերակում նախատեսված է ավելացնել HunSpell լրացուցիչ ուղղագրության ստուգման համակարգը։ Սրա աշխատանքը հիմնված է UTF-8 կոդավորման վրա և շատ հնարավոր է, որ մենք նույնպես սկսենք կիրառել այս բաղադրիչը MySpell-ի փոխարեն։

 

 

 
Նախագիծ hy
Ներածություն
Փաթեթները
Նկարագրությունը
Բեռնումներ
CD-ROM
ՈՒղղագրություն
Նախագիծը
Պատմություն
Հարց ու պատասխան
Օգնություն
Փոստային կապ
Գրականություն
Մասնակցությունը
Ինչպե՞ս
Հայտնել սխալի մասին
Հաղորդակցում
Փոստային կապ
Հասցեներ
Այլն
Շնորհակալություն
Արտոնագրեր

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache and the Apache feather logo are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.