Language:

The Free and Open Productivity Suite
Apache OpenOffice 4.1.5 released

Արտոնագիրը

 

Ներկայումս  openoffice.org-ը թողարկվում է երկու տեսակի արտոնագրերով՝ GPL և SISSL։

Մանրամասն տեղեկատվություն GPL արտոնագրի մասին կարող եք ստանալ GNU նախագծի կայքում։

Ծանոթանալ  SISSL արտոնագրին կարող եք www.openoffice.org կայքում։

Շուտով կհրապարակենք նրանց ոչ պաշտոնական թարգմանությունները հայերեն։ 

 

 

 
Նախագիծ hy
Ներածություն
Փաթեթները
Նկարագրությունը
Բեռնումներ
CD-ROM
ՈՒղղագրություն
Նախագիծը
Պատմություն
Հարց ու պատասխան
Օգնություն
Փոստային կապ
Գրականություն
Մասնակցությունը
Ինչպե՞ս
Հայտնել սխալի մասին
Հաղորդակցում
Փոստային կապ
Հասցեներ
Այլն
Շնորհակալություն
Արտոնագրեր

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache and the Apache feather logo are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.