Language:

The Free and Open Productivity Suite
Apache OpenOffice 4.1.5 released

Ծրագրի մշակմանը մասնակցության կարգը

OpenOffice.org-ը բաց նախագիծ է և յուրաքանչյուրը, ցանկության դեպքում, կարող է մասնակցել ծրագրային մշակման, լոկալիզացման և տեքստերի թարգմանության գործընթացներին։

Մասնակցության համար անհրաժեշտ չէ լինել ծրագրավորող։ Առավել ծավալուն ու նպատակային կարող է լինել մասնակցությունը թարգմանչական գործընթացին։ Դուք կարող եք առաջարկել ձեր կողմից մշակված այս կամ այն ոլորտի խնդիրների լուծման և աշխատանքի պարզեցման համար նախատեսված ձևանմուշներ, որոնք անպայման կքննարկվեն ու տեղ կգտնեն հետագա թողարկվող տարբերակներում։

Դուք կարող եք մեծ ավանդ ունենալ ծրագրի կատարելագործմանն ու կայացմանը՝ ուղղակի հայտնելով սխալների մասին։ Դուք կարող եք այդ անել կամ սխալների գրանցման ու լոկալիզացման ընդհանուր համակարգի միջոցով, կամ էլ՝ փոստային ու քննարկման համակարգերի միջոցով։

Մասնակցությունը նախագծին ենթադրում է նաև հարցերի բարձրացում ու նոր քննարկման թեմաների առաջարկում։ Դուք իրական հնարավորություն ունեք դարձնել ծրագիրն այնպիսին՝ ինչիսին կուզենայիք տեսնել...

 

 

 
Նախագիծ hy
Ներածություն
Փաթեթները
Նկարագրությունը
Բեռնումներ
CD-ROM
ՈՒղղագրություն
Նախագիծը
Պատմություն
Հարց ու պատասխան
Օգնություն
Փոստային կապ
Գրականություն
Մասնակցությունը
Ինչպե՞ս
Հայտնել սխալի մասին
Հաղորդակցում
Փոստային կապ
Հասցեներ
Այլն
Շնորհակալություն
Արտոնագրեր

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache and the Apache feather logo are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.