Language:

The Free and Open Productivity Suite
Apache OpenOffice 4.1.5 released

OpenOffice.org-ի բեռնումների ուղեցույց

Հայկական լոկալիզացված տարբերակները կարող եք բեռնել ստորև բերված հղումներից։

Որպես օգնություն կարող եք բեռնել նաև անգլերենին համահունչ հայերեն ու ռուսերեն ստեղնաշարեր։

Անգլերեն օրիգինալ տարբերակները կարող եք բեռնել հետևյալ հասցեից՝
http://www.openoffice.org/dev_docs/source/latest_build/latest_build.html

Ուղղագրության ստուգման ֆայլերն ու լրացուցիչ տեղեկատվություն կարող եք ստանալ այստեղ։

 

 

 

 
Նախագիծ hy
Ներածություն
Փաթեթները
Նկարագրությունը
Բեռնումներ
CD-ROM
ՈՒղղագրություն
Նախագիծը
Պատմություն
Հարց ու պատասխան
Օգնություն
Փոստային կապ
Գրականություն
Մասնակցությունը
Ինչպե՞ս
Հայտնել սխալի մասին
Հաղորդակցում
Փոստային կապ
Հասցեներ
Այլն
Շնորհակալություն
Արտոնագրեր

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache and the Apache feather logo are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.