Language:

Nyílt és ingyenes irodai programcsomag
New: Apache OpenOffice 4.1.0 released!

Helyesírás-ellenőrzés, elválasztás és szókincstár az OpenOffice.org-ban

Bevezetés

Napjainkban egy irodai programcsomag nem lehet teljes helyesírás-ellenőrző nélkül. Az OpenOffice.org-ból sem hiányzik ez a funkció. A helyesírás-ellenőrző két részből áll. Egyrészt van egy szótár ragozatlan szavakkal és egy ragozási táblázat. Másrészt van egy programrész, egy „motor”, amely ezeket a fájlokat értelmezi, és a bemenetére adott szavakról eldönti, hogy helyesek-e. A motor kimenete egyrészt a helyes/nem helyes kérdésre a válasz, másrészt a nem helyes esetben javítási javaslat a szótárból és a ragozási táblázatból generálható szavak alapján.

Használat

A helyesírás-ellenőrzés történhet interaktívan az F7 billentyű lenyomásával, vagy automatikusan. Ez utóbbi esetben a fel nem ismert szavakat piros hullámos vonallal húzza alá a program. Az automatikus ellenőrzés a jobb oldali eszköztár Automatikus helyesírás-ellenőrzés ikonjával kapcsolható be.

Nyelvek

Több tucat nyelvhez érhető ma már el helyesírás-ellenőrző szótárfájl és ragozási táblázat. Ezek vagy már eleve be vannak építve az OpenOffice.org-ba, vagy kiterjesztésként telepíthetők az internetről.

A nyelv az OpenOffice.org-ban karakterhez rendelhető attribútum, de igazából szavakra, bekezdésekre van értelme beállítani. A helyesírás-ellenőrző minden szöveget a saját nyelvén próbál meg ellenőrizni.

Magyar helyesírás-ellenőrzés

Az OpenOffice.org helyesírás-ellenőrző motorja az eredetileg magyar nyelvhez kifejlesztett Hunspell, így minden tekintetben megfelel a magyar nyelvű szövegek ellenőrzésével szemben támasztott igényeknek. A magyar helyesírási szótár is igen bőséges, szókincse lefedi a köznyelvet, és egyes szakmák szakszókincsét is tartalmazza.

A magyar helyesírási szótár tökéletesítését az FSF.hu Alapítvány támogatja.

Magyar elválasztás

Mivel a magyar nyelv agglutináló, vagyis a szótőhöz hozzáilleszti a toldalékokat, a szövegben a hosszú szavak igen gyakoriak, így az elválasztások alkalmazása nélkülözhetetlen, ha igényes szedés kialakítása a cél. 2004 nyarán az FSF.hu Alapítvány anyagilag támogatta az elválasztási mintafájl bővítését. Az OpenOffice.org-ba az 1.1.3-as verziótól már ennek a munkának az eredménye, a 2,5 millió szavas bemeneti fájl elemzésével előállt mintafájl kerül. Az OpenOffice.org elválasztóprogramja ezzel az azóta is tökéletesített mintafájllal minden idők legjobb számítógépes elválasztási megoldását jelenti magyar nyelven.

Magyar szókincstár

Az OpenOffice.org magyar szinonimaszótára amellett, hogy 20 ezer szavas szókincse összemérhető a Microsoft Office-éval, számos újdonságot is tartalmaz. Ilyen a tövezés és toldalékolás, az Unicode karakterkészlet támogatása, és több száz Unicode karakter felvétele is.

Így a Lajos, 03-28, pi, jel vagy telefon beírását és a Ctrl-F7 lenyomását követően a Lajos névnapjait, a mai napra eső névnapokat, a π jelet és nagybetűs változatát, a Π-t, a gyakrabban használt magyar írásjeleket és a telefonszámot bevezető telefonszimbólumokat (☏, ☎) lehet a dokumentumunkba beilleszteni.

A névnaptár a Magyar Webkorpusz szerinti leggyakoribb 1500 magyar keresztnevet tartalmazza. A keresztnevek és a többi szinonima is egy országos napilap utolsó 6 évfolyamának szókincse alapján lett gyakorisági sorrendbe állítva.

Az OpenOffice.org 3 teljes tövező-toldalékoló magyar szinonimaszótárának elkészítését az FSF.hu Alapítvány támogatta.

Lásd még: A Microsoft Office és az OpenOffice.org magyar nyelve – cikk az openoffice.hu-n.

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Website Feedback | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, the Apache feather logo, and OpenOffice are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.