Suomi:

The Free and Open Productivity Suite
Apache OpenOffice 4.1.3 released!

Vapaa ja avoin toimisto-ohjelmisto

OpenOffice.orgin yhteensopivuus

Tällä sivulla:

Asiakirjamuodot

Alla on luetteloitu OpenOffice 1.1.1:n tuntemat tiedostomuodot. Versio 2.0 ja uudemmat tukevat näiden lisäksi muitakin tiedostomuotoja.

"TALLENNUS" tarkoittaa, että kyseisessä muodossa avatut tai tallennetut tiedostot tallennetaan jatkossa automaattisesti samassa muodossa. "VIENTI" tarkoittaa, että piirroksen voi tallentaa tässä muodossa valitsemalla Tiedosto/Vie.

Tekstiasiakirjat

Tiedostomuoto Pääte Luku Kirjoitus
Writer 6.0 (OpenOffice.org 1.x) .sxw KYLLÄ TALLENNUS
Writer 6.0 mallipohja .stw KYLLÄ TALLENNUS
Microsoft Word 97/2000/XP .doc KYLLÄ TALLENNUS
Microsoft Word 97/2000 mallipohja .dot KYLLÄ
Microsoft Word 6.0/95 .doc KYLLÄ TALLENNUS
Microsoft Word 95 mallipohja .dot KYLLÄ
Microsoft WinWord 5 .doc KYLLÄ
Microsoft Word 2003 XML .xml (OSITT.)
PDF - Portable Document Format .pdf VIENTI
XHTML-sivu .xhtml VIENTI
Rich Text Format (RTF) .rtf KYLLÄ TALLENNUS
Teksti .txt KYLLÄ TALLENNUS
Teksti, koodattu .txt KYLLÄ TALLENNUS
HTML-sivu .html, .htm KYLLÄ TALLENNUS
AportisDoc (Palm) .pdb (OSITT.) (OSITT.)
DocBook .xml KYLLÄ TALLENNUS
PocketWord File .psw KYLLÄ TALLENNUS
StarWriter 1.0 .sdw KYLLÄ
StarWriter 2.0 .sdw KYLLÄ
StarWriter 3.0-5.0 .sdw KYLLÄ TALLENNUS
StarWriter 3.0-5.0 mallit .vor KYLLÄ TALLENNUS
StarWriter DOS .txt KYLLÄ

Laskentataulukot

Tiedostomuoto Pääte Luku Kirjoitus
Calc 6.0 (OpenOffice.org 1.x) .sxc KYLLÄ TALLENNUS
Calc 6.0 mallipohja .stc KYLLÄ TALLENNUS
PDF - Portable Document Format .pdf VIENTI
Data Interchage Format .dif KYLLÄ TALLENNUS
dBase .dbf KYLLÄ TALLENNUS
Microsoft Excel 97/2000/XP .xls, .xlw KYLLÄ TALLENNUS
Microsoft Excel 97/2000 mallipohja .xlt KYLLÄ TALLENNUS
Microsoft Excel 4.x-5.0 / 95 .xls, .xlw KYLLÄ TALLENNUS
Microsoft Excel 4.x-5.0 / 95 mallit .xlt KYLLÄ TALLENNUS
Rich Text Format (OpenOffice.org Calc) .rtf KYLLÄ
StarCalc 3.0-5.0 .sdc KYLLÄ TALLENNUS
StarCalc 3.0-5.0 mallit .vor KYLLÄ TALLENNUS
StarCalc 1.0 .sdc KYLLÄ
StarCalc 2.0 .sdc KYLLÄ
SYLK .slk KYLLÄ TALLENNUS
Teksti .csv, .txt KYLLÄ TALLENNUS
HTML (taulukko) .html, .htm KYLLÄ TALLENNUS
HTML Webquery .html, .htm KYLLÄ
Lotus 1-2-3 .wk1, .wks KYLLÄ
Microsoft Excel 2003 XML .xml KYLLÄ
Pocket Excel .pxl KYLLÄ TALLENNUS

Esitykset

Tiedostomuoto Pääte Luku Kirjoitus
OpenOffice.org 1.x Impress esitys .sxi KYLLÄ KYLLÄ
OpenOffice.org 1.x Impress mallipohja .sti KYLLÄ KYLLÄ
Microsoft Powerpoint 97/2000/XP .ppt, .pps KYLLÄ KYLLÄ
Microsoft Powerpoint 97/2000 mallipohja .pot KYLLÄ KYLLÄ
OpenOffice 1.x Draw .sxd KYLLÄ KYLLÄ
StarDraw 3.0/5.0 (StarImpress) .sda, .sdd KYLLÄ KYLLÄ
StarImpress 4.0/5.0 .sdd, .sdp KYLLÄ KYLLÄ
StarImpress 4.0/5.0 mallit .vor KYLLÄ KYLLÄ
CGM - Computer Graphics Metafile .cgm KYLLÄ

Huom! Esitykset ovat yllä mainittujen tallennusmuotojen lisäksi vietävissä kaikkiin samoihin tiedostomuotoihin kuin piirroksetkin (alla).

Piirrokset

Tiedostomuoto Pääte Luku Kirjoitus
OpenOffice 1.x Draw .sxd KYLLÄ TALLENNUS
OpenOffice 1.x Draw mallipohja .std KYLLÄ TALLENNUS
HTML-sivu .html VIENTI
PDF - Portable Document Format .pdf VIENTI
SWF - Macromedia Flash .swf VIENTI
DXF - AutoCAD Interchange Format .dxf KYLLÄ
EMF - Echanced Metafile .emf KYLLÄ VIENTI
EPS - Encapsulated PostScript .eps KYLLÄ VIENTI
MET - OS/2 Metafile .met KYLLÄ VIENTI
PCT - Mac Pict .pct KYLLÄ VIENTI
SGW - StarWriter Graphics Format .sgf KYLLÄ
SGV - StarDraw 2.0 .sgv KYLLÄ
StarDraw 3.0/5.0 .sda, .sdd KYLLÄ TALLENNUS
StarDraw 3.0/5.0 mallipohja .vor KYLLÄ TALLENNUS
SVM - StarView Metafile .svm KYLLÄ VIENTI
WMF - Windows Metafile .wmf KYLLÄ VIENTI
BMP - Windows Bitmap .bmp KYLLÄ VIENTI
GIF - Graphics Interchange Format .gif KYLLÄ VIENTI
JPEG - Joing Photographic Experts Group .jpg, .jpeg, .jfif, .jif, .jpe KYLLÄ VIENTI
PBM - Portable Bitmap .pbm KYLLÄ VIENTI
PCD - Kodak-valokuva-CD (192x128) .pcd KYLLÄ
PCX - Zsoft Paintbrush .pcx KYLLÄ
PGM - Portable Graymap .pgm KYLLÄ VIENTI
PNG - Portable Network Graphic .png KYLLÄ VIENTI
PPM - Portable Pixmap .ppm KYLLÄ VIENTI
PSD - Adobe Photoshop .psd KYLLÄ
RAS - Sun Raster Image .ras KYLLÄ VIENTI
TGA - Truevision Targa .tga KYLLÄ
TIFF - Tagged Image File Format .tif, .tiff KYLLÄ VIENTI
XBM - X Bitmap .xbm KYLLÄ
XPM - X Pixmap .xpm KYLLÄ VIENTI
SVG - Scalable Vector Graphics .svg VIENTI

Matemaattiset kaavat

Tiedostomuoto Pääte Luku Kirjoitus
OpenOffice 1.x Kaava .sxm KYLLÄ TALLENNUS
StarMath 2.0-5.0 .xmf KYLLÄ TALLENNUS
MathML 1.01 .mml KYLLÄ TALLENNUS
PDF - Portable Document Format .pdf VIENTI

Yhteensopivuus Microsoftin toimisto-ohjelmistojen tiedostojen kanssa

OpenOffice.org-toimisto-ohjelmisto osaa avata lähes ongelmitta useimmat Microsoftin toimisto-ohjelmistojen tuottamat tiedostot ja useimmissa tapauksissa myös kirjoittaa niitä.

Joitain muotoiluja saattaa kuitenkin hävitä. Muotoilut saattavat myös muuttua virheellisiksi.

Koska Microsoft ei ole julkistanut omien suljettujen tiedostomuotojensa kuvausta, ei OpenOffice.org voi olla täysin yhteensopiva niiden kanssa. Mainittavaa on myös, etteivät Microsoftin ohjelmistot osaa lainkaan avata tai tallentaa OpenOffice.orgin tiedostomuotoja, vaikka niiden kuvaukset ovatkin vapaasti saatavilla.

OpenOffice.org ei osaa hyödyntää Microsoft Officen makroja. MS Office -tiedostoissa olevat makrot kuitenkin tallentuvat sellaisenaan, jos asiakirja tallennetaan uudestaan MS Office -muodossa.

OpenOffice.org pitää sisällään oman makrokielensä, joka Microsoftin makrokielen tavoin perustuu Basic-kieleen.

Fontit

Fontit muodostavat suurimman yksittäisen yhteensopivuusongelman siirrettäessä OpenOffice.org-asiakirjoja eri tietokoneiden välillä.

Se, millaiselta asiakirja näyttää toisessa tietokoneessa, riippuu paitsi asennetuista fonteista, myös tietokoneen näyttömetriikasta, joka tulkitaan eri käyttöjärjestelmissä eri tavalla.

Tämä koskee asiakirjojen siirtoa myös eri Linux-jakeluversioiden välillä.

Fonttiongelmaan ei ole yksinkertaista ratkaisua. Ainoat välttämiskeinot ovat huolehtia että tekstikentissä on riittävästi tilaa ja välttää muotoiluja, jotka rikkovat aiotun muotoilun.

Erillisiä välttämistekniikoita ovat:

  • Tekstityylien käyttö kaikkien muotoilujen toteuttamiseen
  • Leski- ja orporivien esto
  • Taulukoiden jakamisasetukset
  • Kuvien sitominen tekstiin siten, ettei niiden siirtyminen aiheuta ongelmia

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache and the Apache feather logo are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.