Suomi:

The Free and Open Productivity Suite
Apache OpenOffice 4.1.3 released!

Vapaa ja avoin toimisto-ohjelmisto

XML-asiakirjat » Esimerkki 1: otsikot

Esimerkki 1: tekstiasiakirjan otsikoiden tulostaminen

Tämä esimerkki tulostaa tekstiasiakirjan kaikki otsikot tekstitiedostoon, sisentäen otsikkotason mukaan. Se toimii kaikilla OpenOffice.org 1.1.x Writer (.sxw) -asiakirjoilla.

Tämä on tehty OpenOffice.org 1.1:llä!. OpenOffice.org 2.0:n OASIS OpenDocument -asiakirjan käsittely vaatii mm. hieman erilaiset nimiavaruusmäärittelyt.

XSLT-ohjelma

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<!-- ======================================================================== -->
<!-- OpenOffice 1.1:n nimiavaruusmäärittelyt                 -->
<!-- Huomaa, että tähän on otettu mukaan vain ne nimiavaruudet, joita tässä  -->
<!-- muunnoksessa oikeasti käytetään.                     -->
<!-- ======================================================================== -->
<xsl:stylesheet
 xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
 xmlns:office="http://openoffice.org/2000/office"
 xmlns:style="http://openoffice.org/2000/style"
 xmlns:text="http://openoffice.org/2000/text"
 office:class="text"
 office:version="1.0"
 version="1.0">

 <!-- Määrätään muunnoksen ulostulomuoto ja merkkikoodaus. -->
 <xsl:output method="text" encoding="ISO-8859-1"/>

 <!-- ======================================================================== -->
 <!-- Tee muotoilu otsikon text:level-kentässä olevan numeron mukaan      -->
 <!-- ======================================================================== -->
 <xsl:template match="text:h">
  <xsl:if test="normalize-space(.) != ''">
   <xsl:value-of select="substring('     ', 1, (number(@text:level)-1)*2)"/>
   <xsl:text>* </xsl:text>
   <xsl:value-of select="."/>
   <xsl:text>&#x0a;</xsl:text>
  </xsl:if>
 </xsl:template>


 <!-- ======================================================================== -->
 <!-- Juurisolmu                                -->
 <!-- ======================================================================== -->
  <xsl:template match="/">
   <xsl:text>ASIAKIRJAN OTSIKOT&#x0a;</xsl:text>
   <xsl:apply-templates/>
  </xsl:template>

 <!-- ======================================================================== -->
 <!-- Karsitaan pois kaikki muut tekstit                    -->
 <!-- ======================================================================== -->
  <xsl:template match="text()">
  </xsl:template>

</xsl:stylesheet>

XSLT-muunnoksen tekeminen asiakirjalle

XML-ohjelmaa voi käyttää Linuxissa komentoriviltä seuraavasti, mikäli xsltproc-ohjelma on asennettuna. Puretaan asiakirjasta ensin sen sisältö ja sen jälkeen ajetaan nimellä otsikot.xsl tallennettu XSLT-ohjelma.

$ unzip Asennusohje.sxw content.xml
$ xsltproc otsikot.xsl content.xml

XSLT-ohjelman voi myös asentaa OpenOffice.orgiin vientisuodattimeksi. Myös Mozilla Firefox -selain tukee XSLT-tyylisivuja, joten content.xml-tiedostoa on (siihen tehtävän tyylisivumäärityksen jälkeen) mahdollista katsoa selaimella muunnetussa muodossa.

Esimerkkituloste

Alla esimerkkituloste OpenOffice.org 1.1:n asennusohjeesta (Zip-paketti, joka sisältää OpenOffice.org 1.1 Writer -asiakirjan ja leikekuvia).

ASIAKIRJAN OTSIKOT
* Tästä ohjeesta
 * Tässä ohjeessa käytetyt kuvakkeet
* Yleistä tietoa asennuksesta
 * Asennustyypit
 * Järjestelmän vaatimukset 
  * Yleiset järjestelmän vaatimukset
  * Erityisvaatimukset Solaris™-käyttöjärjestelmälle
  * Erityisvaatimukset Linux-käyttöjärjestelmälle
 * Ladatun asennuspaketin sisältö 
 * Ennen kuin asennat ladatun ohjelmiston
 * Olemassa olevan asennuksen päivittäminen 
  * Usean käyttäjän asennuksen päivittäminen
* Yhden käyttäjän asennus 
 * Asennusvaatimukset
 * Asennuksen aloittaminen
  * Asentaminen CD-levyltä UNIX-järjestelmissä
  * Asennus käyttäen ladattuja asennuspaketteja UNIX-ympäristössä
  * Asennus CD-levyltä Windows-järjestelmässä (käyttäen versiota 1.1.3 tai uudempaa)
  * Asennus CD-levyltä Windows-järjestelmässä (käyttäen aiempaa versiota kuin 1.1.3)
  * Asennus käyttäen ladattuja asennuspaketteja Windows-ympäristössä
 * Asennusvaiheet
  * Tervetuloa
  * Tärkeää
  * Lisenssin hyväksyminen
  * Käyttäjätiedot
  * Asennustyyppi
  * Asennettavien osien valinta 
  * Asennuskansio
  * Asennusvaihtoehtojen tarkastus
  * Tiedostotyyppien kytkeminen
  * Java™-ajoympäristön asennus
  * Tiedostojen kopiointi
  * Asennuksen päättäminen
 * OpenOffice.org-ohjelman käynnistäminen
* Usean käyttäjän asennus ja verkkoasennus 
 * Palvelinasennus 
  * Asennuksen vähimmäisvaatimukset
  * Asennuksen aloittaminen
   * CD-levyltä asentaminen Linux- tai UNIX-käyttöjärjestelmässä
   * Asennuksen aloitus käyttäen ladattuja asennuspaketteja Linux- tai UNIX-käyttöjärjestelmässä
   * CD-levyltä asennus Windows-järjestelmässä
   * Asennuksen aloitus käyttäen ladattuja asennuspaketteja Windows ympä­ristössä
 * Asennusvaiheet
  * Tervetuloa
  * Tärkeitä tietoja
  * Lisenssin hyväksyminen
  * Asennustyyppi
  * Osien valinta 
  * Asennuskansio
  * Java™-ajoympäristön asennus 
  * Asennusvaihtoehtojen tarkastus
  * Tiedostojen kopiointi
  * Asennuksen päättäminen
 * Työasema-asennus
  * Asennusvaatimukset
  * Asennuksen aloitus
   * Asennus UNIX-järjestelmään
   * Asennus Windows-järjestelmiin
 * Asennusvaiheet
  * Tervetuloa
  * Tärkeitä tietoja
  * Lisenssin hyväksyminen
  * Käyttäjätiedot
  * Asennustyyppi
  * Asennuskansio
  * Asennusvaihtoehtojen tarkastus
  * Tiedostotyyppien kytkeminen
  * Java™-ajoympäristön asennus
  * Tiedostojen kopiointi
  * Asennuksen päättäminen
 * OpenOffice.org-ohjelmiston käynnistäminen
* Liite
 * Java™-ajoympäristön asennus Windows-jär­jestelmään
 * Tulostimen, faksin ja fonttien asentaminen UNIX®-pohjaisissa käyttöjärjestelmissä
  * Tulostinten asentaminen
   * Tulostimen lisääminen
   * OpenOffice.org ohjelmiston tulostinajurit
    * Ajureiden tuonti kun luot uutta tulostinta
    * Ajurin poistaminen uutta tulostinta luotaessa
   * Tulostusasetuksien muuttaminen
   * Tulostimien uudelleennimeäminen tai poistaminen
  * Fax toiminnon käyttäminen
  * Postscriptin kytkeminen PDF konvertteriin
  * Fonttien asennus
   * Fonttien lisääminen
   * Fonttien poistaminen
   * Fonttien uudelleennimeäminen
 * Korjaustiedoston asentaminen Solaris™ ympä­ristöön
 * Olemassa olevan OpenOffice.Org asennuksen muokkaaminen 
  * Muuta 
  * Korjaa
  * Poista 
 * Asennusparametrit
 * OpenOffice.org ohjelman käynnistäminen pa­rametrin kanssa
  * OpenOffice.org ohjelman käynnistäminen komentoriviltä
  * Komentorivi parametrit
 * OpenOffice.org ohjelman rekisteröinti
 * OpenOffice.org ohjelman laajentaminen
  * Laajennosten asentaminen, päivittäminen ja poistaminen yksittäiseltä käyttäjältä
  * Lisäosien asentaminen, päivittäminen ja poistaminen usean käyttäjän asennuksessa

Marko Grönroos
magi42@openoffice.org

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache and the Apache feather logo are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.