Suomi:

The Free and Open Productivity Suite
Apache OpenOffice 4.1.3 released!

Vapaa ja avoin toimisto-ohjelmisto

Vastauksia kysymyksiin

  1. Yleisiä OpenOffice.orgia koskevia kysymyksiä
  2. Writer - tekstinkäsittely
  3. Calc - taulukkolaskenta
  4. Impress - esitysgrafiikka
  5. Base - tietokannat

Vastaukset sisältävät viitteitä Oikeusministeriön julkaisemaan Kysymysten ja vastausten käsikirjaan (PDF, 252 sivua, 5 Mt). Huomaa: viittaukset ovat toistaiseksi käsikirjan vanhaan, suppeampaan versioon.

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache and the Apache feather logo are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.