Suomi:

The Free and Open Productivity Suite
Apache OpenOffice 4.1.3 released!

Vapaa ja avoin toimisto-ohjelmisto

Vastauksia kysymyksiin

  1. Writer - tekstinkäsittely

2. Tekstinkäsittely (Writer)

Miten tekstin kieli asetetaan?
Koko asiakirjan peruskieli asetetaan valikosta Työkalut / Asetukset / Kieliasetukset / Kielet / Asiakirjojen oletuskielet. Jos halutaan, että asetus koskee vain avoinna olevaa asiakirjaa, täytyy valita Vain nykyisessä asiakirjassa.
Kielen voi asettaa myös vain asiakirjan osassa fonttiasetuksista, valitsemalla haluttu teksti ja tekemällä kieliasetus valikosta Muotoilu / Fontti / Fontti / Kieli.
Edellistä parempi tapa on asettaa kieli kappale- tai merkkityylien fonttiasetuksista. Voit vaikkapa määritellä oman kappaletyylin kullekin kielelle, jos tekstissäsi on useita eri kieliä. Jos haluat vaikkapa englanninkielisen leipätekstityylin, avaa tyyli-ikkuna F11, napsauta Leipäteksti-tyyliä oikealla hiiripainikkeella, valitse Uusi, anna uuden tyylin nimeksi Leipäteksti englanniksi, valitse Fontti / Kieli / Englanti ja napsauta OK. Voit sen jälkeen asettaa uuden kappaletyylisi englanninkielisen kappaleen tyyliksi.
Miten tulostan useampia sivuja samalle sivulle?
Jos haluat tulostaa monta sivua yhdelle sivulle, täytyy tulostus tehdä esikatselun kautta: Tiedosto / Esikatselu, jossa työkalurivistä Sivujen asettelu tulostuksessa. Näistä tulostusasetuksista määritellään miten useampia sivuja asetellaan samalle sivulle. Huomaa kääntää sivu vaakatasoon, jos tulostat esimerkiksi kaksi sivua yhdelle sivulle. Kts. ruutukuva.
Jos haluat tulostaa asiakirjan vihoksi (vaatii kaksipuolisesti tulostavan tulostimen), täytyy se asettaa tulostusasetuksista Tiedosto / Tulosta / Asetukset / Esite.
En saa luetteloa tai numerointia millään oikein
OpenOffice.orgin luettelojen muotoilu on varsin monimutkaista, joskin myös melko monipuolista. Tärkein piirre on, että kappaleella voi olla jokin neljästä eri tilasta:
  • Jäsennysnumerointi
  • Tyylistä tuleva luettelo- tai numerointimuotoilu
  • Kappaleelle käsin tehty muotoilu
  • Ei luettelomerkkejä tai numerointia
F12-näppäin vaihtaa numerointitilasta seuraavaan, Ctrl-F12 luettelotilasta seuraavaan.
Jäsennysnumerointi asetetaan valikosta Työkalut - Jäsennysnumerointi.
Tyylistä tuleva luettelomuotoilu edellyttää, että kappaletyylille (kuten Luettelo 1) on määritelty luettelotyyli (kuten saman niminen Luettelo 1). Molemman tyyppiset tyylit ja niiden asetukset löytyvät Tyylit ja muotoilut -ikkunasta (F11) tai Tyyliluettelosta (Ctrl-F11).
Kappalekohtainen luettelo- tai numerointi voidaan asettaa valikosta Muotoilu - Luettelomerkit ja numeroinnit. (Huomaa, että kappalekohtaisten muotoilujen tekeminen ei ole yleensä suositeltavaa, koska niiden muuttaminen koko asiakirjasta on työlästä. Käytä aina tyylejä.)
Miten saan numeroinnin pois ensimmäiseltä sivulta?
Aseta ensimmäisen sivun tyyliksi (tyyliluettelosta F11 + Sivutyylit) vaikka "Ensimmäinen sivu". Tee manuaalinen sivunvaihto. Ensimmäinen sivu -tyylissä on määritelty, että seuraava tyyli on Oletus. (Mikäli näin ei ole, voit tehdä manuaalisen sivunvaihdon Lisää -> Manuaalinen vaihto -> Sivunvaihto, jossa asetat tyyliksi "Oletus".)
Mikäli tarpeellista, poista numerointi ensimmäiseltä sivulta. Sen jälkeen aseta tarpeen mukaan numerointi Oletus-sivutyyliin ja poista Ensimmäinen sivu-sivutyylistä.
Miten estän tekstin tai luetteloiden automaattisen muotoilun?
Kaikki automaattiset muotoilutoimenpiteet, esimerkiksi automaattiset luettelomerkit ja virkkeiden alkukirjaimien muuttaminen isoksi kirjaimeksi, saa pois käytöstä tai takaisin käyttöön valitsemalla Muotoilu -> Automaattinen muotoilu -> Kirjoitettaessa.
Yksittäisiä muotoilusääntöjä voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä valintaikkunassa Työkalut -> Automaattinen korjaus -> Asetukset. Esimerkiksi numerolla alkavaa riviä ei muuteta automaattisesti numeroiduksi luetteloksi, jos valintaruudusta Käytä numerointia otetaan valintamerkki pois.

Vastauksia Kysymysten ja vastausten käsikirjassa

Onko OpenOffice yhteentoimiva Lotus SmartSuite WordPron kanssa?
Ks. Kysymysten ja vastausten käsikirja, luku 3.1, sivu 19 (PDF, Oikeusministeriö).
Onko OpenOffice yhteentoimiva Microsoft Wordin kanssa?
Ks. Kysymysten ja vastausten käsikirja, luku 3.2, sivu 20 (PDF, Oikeusministeriö).
Mitä tiedostomuotoja tekstinkäsittelyohjelma Writer lukee?
Ks. Kysymysten ja vastausten käsikirja, luku 3.3, sivu 21 (PDF, Oikeusministeriö).
Mihin tiedostomuotoihin tekstinkäsittelyohjelma Writer tallentaa?
Ks. Kysymysten ja vastausten käsikirja, luku 3.4, sivu 22 (PDF, Oikeusministeriö).
Miten lisään tekstiä muualta Writer-asiakirjaan?
Ks. Kysymysten ja vastausten käsikirja, luku 3.5, sivu 23 (PDF, Oikeusministeriö).
Miten teen tekstiasiakirjasta mallipohjan?
Ks. Kysymysten ja vastausten käsikirja, luku 3.6, sivu 23 (PDF, Oikeusministeriö).
Miten käytän automaattista tekstiä eli tekstilyhenteitä?
Ks. Kysymysten ja vastausten käsikirja, luku 3.7, sivu 24 (PDF, Oikeusministeriö).
Mitkä ovat tekstinkäsittelyn pikanäppäimet?
Ks. Kysymysten ja vastausten käsikirja, luku 3.8, sivu 25 (PDF, Oikeusministeriö).
Miten asetan omat pikanäppäimet?
Ks. Kysymysten ja vastausten käsikirja, luku 3.9, sivu 27 (PDF, Oikeusministeriö).
Miten selvitän kahdessa asiakirjassa olevat erot?
Ks. Kysymysten ja vastausten käsikirja, luku 3.10, sivu 28 (PDF, Oikeusministeriö).
Miten käytän suomen kielen oikolukua?
Ks. Kysymysten ja vastausten käsikirja, luku 3.11, sivu 29 (PDF, Oikeusministeriö).
Miten tavutan suomenkielisen tekstin?
Ks. Kysymysten ja vastausten käsikirja, luku 3.12, sivu 30 (PDF, Oikeusministeriö).
Miten saan käyttöön vieraiden kielten oikoluvun ja tavutuksen?
Ks. Kysymysten ja vastausten käsikirja, luku 3.13, sivu 32 (PDF, Oikeusministeriö).
Miten estän rivin vaihtumisen kahden sanan välistä?
Ks. Kysymysten ja vastausten käsikirja, luku 3.14, sivu 34 (PDF, Oikeusministeriö).
Miten estän tavutuksen sanaan kuuluvan väliviivan kohdalta?
Ks. Kysymysten ja vastausten käsikirja, luku 3.15, sivu 34 (PDF, Oikeusministeriö).
Miten saan harmaan taustavärin pois tavutuskohdista?
Ks. Kysymysten ja vastausten käsikirja, luku 3.16, sivu 35 (PDF, Oikeusministeriö).
Miten saan sarkainmerkit ja rivinvaihtomerkit näkyviin?
Ks. Kysymysten ja vastausten käsikirja, luku 3.17, sivu 35 (PDF, Oikeusministeriö).
Miten käytän sarkaimia ja sisennyksiä?
Ks. Kysymysten ja vastausten käsikirja, luku 3.18, sivu 35 (PDF, Oikeusministeriö).
Miten teen virallisen riippuvan sisennyksen?
Ks. Kysymysten ja vastausten käsikirja, luku 3.19, sivu 36 (PDF, Oikeusministeriö).
Miten käytän luetteloita?
Ks. Kysymysten ja vastausten käsikirja, luku 3.20, sivu 36 (PDF, Oikeusministeriö).
Miten asetan asiakirjaan ylä- ja alatunnisteet ja niihin päiväyksen ja sivunumeron?
Ks. Kysymysten ja vastausten käsikirja, luku 3.21, sivu 39 (PDF, Oikeusministeriö).
Miten teen ensimmäiselle sivulle muista poikkeavat asettelut?
Ks. Kysymysten ja vastausten käsikirja, luku 3.22, sivu 40 (PDF, Oikeusministeriö).
Miten teen otsikot ja sisällysluettelon?
Ks. Kysymysten ja vastausten käsikirja, luku 3.23, sivu 41 (PDF, Oikeusministeriö).
Miten lisään tyhjää sisällysluettelon numeroiden ja otsikoiden väliin?
Ks. Kysymysten ja vastausten käsikirja, luku 3.24, sivu 43 (PDF, Oikeusministeriö).
Miten teen joka sivulle vesileimataustan?
Ks. Kysymysten ja vastausten käsikirja, luku 3.25, sivu 44 (PDF, Oikeusministeriö).
Miten estän sanojen automaattisen täydennyksen?
Ks. Kysymysten ja vastausten käsikirja, luku 3.27, sivu 45 (PDF, Oikeusministeriö).
Miten palautan tekstiin oletusmuotoilun?
Valitse valikosta Muotoilu -> Oletusmuotoilu tai paina näppäinyhdistelmää Ctrl+Shift+välilyönti.
Ks. Kysymysten ja vastausten käsikirja, luku 3.28, sivu 45 (PDF, Oikeusministeriö).
Miten saan rivinumerot näkymään ja pois näkyvistä?
Ks. Kysymysten ja vastausten käsikirja, luku 3.29, sivu 45 (PDF, Oikeusministeriö).
Miten saan OpenOfficella tehdyn tekstikorostuksen pois Wordissä?
Ks. Kysymysten ja vastausten käsikirja, luku 3.30, sivu 45 (PDF, Oikeusministeriö).
Miten saan harmaan taustavärin pois sivunumeroista ja päivämääristä?
Ks. Kysymysten ja vastausten käsikirja, luku 3.31, sivu 45 (PDF, Oikeusministeriö).

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache and the Apache feather logo are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.