Suomi:

The Free and Open Productivity Suite
Apache OpenOffice 4.1.3 released!

Vapaa ja avoin toimisto-ohjelmisto

OpenOffice.orgin suomenkielisen yhteisön tehtäviä

OpenOffice.orgin suomenkielisen version kehitykseen kuuluu paljon erilaista tehtäviä. Vain osa tehtävistä vaatii tekijöiltään vahvaa tietoteknistä osaamista, toisissa kielelliset taidot ovat tärkeämpiä. Mutta vaikka et tuntisikaan hallitsevasi näitä aloja, ei hätää! Tehtäviä on paljon, joten jos tunnet vähänkin kiinnostusta asiaa kohtaan, ota yhteyttä postituslistallemme. Löydämme varmasti tavan, jolla myös sinä voit osallistua OpenOffice.org-yhteisön toimintaan.

Tässä esimerkkejä siitä, missä tarvitsemme apuasi:

Englanninkielisiltä kehityssivuilta löytyy lisää hyödyllistä tietoa yhteisön toimintaan osallistumisesta kiinnostuneille.

Julkaistavien versioiden esitestaus

Kuvaus
Ennen julkaisua suomenkieliset versiot OpenOffice.orgista on testattava. Sekä asennuspaketit että kielipaketit generoidaan lähes automaattisesti, eikä niille tässä yhteydessä tehdä minkäänlaisia testejä. Tämän projektin vastuulla on varmistaa, että asennuspaketti on toimiva ja että sen sisältämä käyttöliittymän suomennos ei ole vioittunut. Lisäksi varmistetaan, ettei ohjelmassa ole muita sellaisia virheitä, jotka haittaisivat sen käyttöä suomenkielisessä ympäristössä. Löytyneistä virheistä raportoidaan, jotta kehittäjät voisivat ne korjata. Jos korjausta ei ehditä saada mukaan julkaistavaan versioon, tiedotetaan ohjelmaan jääneestä virheestä siten, että uutta versiota lataavat osaavat ottaa sen huomioon.
Kiireellisyys
Tärkeä tehtävä, jolle nykyään ei ole juurikaan tekijöitä.
Vaatimukset
Tietokoneen käytön perusteet on hallittava, mutta ohjelmointitaitoa tai muuta syvällistä teknistä osaamista ei tarvita. Järjestelmällisessä tai automatisoidussa testauksessa ohjelmistotekniikan perusteiden tuntemisesta on apua. Käyttöjärjestelmästä, koneen nopeudesta ja suoritettavien testien laajuudesta riippuen yhden asennuspaketin testaamiseen kuluu aikaa 15 minuutista muutamaan tuntiin.
Kuinka aloittaa
Liity dev@fi.openoffice.org-postituslistalle ja kysy ohjeita.

Suomennosten virheiden etsintä

Kuvaus
OpenOffice.orgin käyttöliittymän suomentaminen on haastavaa, sillä kääntäjä ei suoraan näe, missä kontekstissa käännettävät tekstit esiintyvät. Toisin kuin useimmat muut vapaat ohjelmistot, OpenOffice.orgin asennuspaketti on rakennettava uudelleen ennen kuin suomennoksia pääsee testaamaan. Tästä syystä suomennoksiin tulee helposti virheitä. Esimerkiksi substantiivi saatetaan suomentaa väärässä sijamuodossa tai joissakin tapauksissa jopa verbinä.
Kiireellisyys
Tärkeä tehtävä, joka nykyään on onneksi melko hyvin hoidossa. Korjaamattomia virheitä löytyy kuitenkin edelleen, joten asiasta kiinnostuneille riittää tekemistä.
Vaatimukset
Tietokoneen käytön perusteet on hallittava. Lisäksi tarvitaan kyky tunnistaa virheellisiä suomennoksia, mutta tämän oppii kokemuksen kertyessä. Suomennustyössä käytettävän tekniikan tunteminen helpottaa eräiden virheiden löytämistä, mutta ei ole välttämätöntä. Aikaa ei tarvita paljon: kun vauhtiin on päässyt, korjaamisen arvoisten virheiden löytämiseen ei yleensä kulu tuntiakaan.
Kuinka aloittaa
Asenna uusin suomennettu kehitysversio OpenOffice.orgista ja tutki sen käyttöliittymää systemaattisesti virheiden löytämiseksi. Mahdollisiin suomennosvirheisiin viittaa mm. se, että käyttöliittymä ei ole ymmärrettävä tai sisältää ristiriitoja (esimerkiksi ikkunan otsikko ei vastaa sen sisältöä). Myös epälooginen tai virheellinen isojen ja pienten kirjainten käyttö, puuttuvat tai ylimääräiset välit ja välimerkit tai huonosti valitut taivutusmuodot ovat virheitä. Virheen voi varmistaa vertaamalla suomennosta englanninkieliseen käyttöliittymään. Raportoi löytämäsi virheet postituslistalle dev@fi.openoffice.org tai Harri Pitkäselle (hatapitk@openoffice.org).

Ohjelmiston ja ohjeiden suomentaminen

Kuvaus
Lokalisointiprojektin kenties tärkein tehtävä on kääntää ohjelman käyttöliittymä ja ohjeet paikalliselle kielelle. Kun kyseessä on OpenOffice.orgin kokoinen massiivinen projekti, käännettävää materiaalia on aina paljon enemmän kuin on mahdollista järkevästi kääntää. Siksi uusille kääntäjille on aina työtä.
Kiireellisyys
Kriittisimmät osat, ohjelman käyttöliittymä ja ohjelman mukana tuleva ohje, on nykyään täysin suomennettu, mutta niitäkin voivat uudet kääntäjät halutessaan kääntää. Lisäosia ja erillisiä käyttöoppaita ei suomennettu juuri ollenkaan.
Vaatimukset
Hyvä suomen ja riittävä englannin kielen taito. Myös atk-sanaston ja tekniikan tunteminen on välttämätöntä. Ohjelmointitaitoa ei tarvita, mutta ohjelmistojen kehityksessä käytettävien työkalujen käytön osaaminen on avuksi. Aikaa opetteluun ja itse työhönkin kannattaa varata reilusti, sillä osittain suomennetuille tai vanhentuneille dokumenteille ei ole suurtakaan käyttöä. Pienehköjä dokumentteja voi toki suomentaa lyhyessäkin ajassa. Ohjelmiston mukana levitettävää materiaalia suomennettaessa tekijän on allekirjoitettava SCA-sopimus Sun Microsystemsin kanssa.
Kuinka aloittaa
Valitse itseäsi kiinnostava suomennettava kokonaisuus, liity dev@fi.openoffice.org-postituslistalle ja kysy ohjeita.

WWW-sivujen päivittäminen

Kuvaus
Nämä OpenOffice.orgin suomenkieliset www-sivut vaativat säännöllistä päivittämistä, sillä ne ovat tärkeä tiedon lähde monille ohjelmiston käyttäjille.
Kiireellisyys
Osa materiaalista vaatii päivittämistä, mutta vakavia puutteita ei ole. Nykyisillä päivittäjillä on kuitenkin paljon muitakin vastuita, joten uusille tekijöille olisi käyttöä.
Vaatimukset
HTML-kielen osaaminen, hyvät tiedot OpenOffice.orgista (sekä ohjelmistosta että sitä kehittävästä projektista) ja hyvä suomen kielen taito. Teknistä osaamista vaaditaan päivitysten siirtämiseksi palvelimelle, mutta tämän vaiheen voi tehdä kuka tahansa nykyisistäkin päivittäjistä. Materiaalin tuottaminen on tässä pääasia.
Kuinka aloittaa
Liity dev@fi.openoffice.org-postituslistalle ja kysy ohjeita.

Asiakirjamallien ja ohjattujen toimintojen kehittäminen

Kuvaus
OpenOffice.orgin mukana tulevat asiakirjamallit sekä ohjattujen toimintojen pohja-asiakirjat ovat saatavilla vain englannin kielellä. Näistä tulisi tehdä suomenkieliset versiot. Myös erikseen ladattavia asiakirjapohjia tarvitaan lisää.
Kiireellisyys
Olisi erittäin hyödyllistä saada tehtyä mahdollisimman pian.
Vaatimukset
Suomalaisten asiakirjastandardien osaaminen. OpenOffice.orgin mukana levitettävän materiaalin tekijöiden on allekirjoitettava SCA-sopimus Sun Microsystemsin kanssa.
Kuinka aloittaa
Liity dev@fi.openoffice.org-postituslistalle ja kysy ohjeita.

OpenOffice.org-ohjelmiston kehittäminen

Kuvaus
OpenOffice.org tarvitsee lisää kehittäjiä. Erityisesti suomalaisten tarpeita ymmärtäviä kehittäjiä on liian vähän, joten monet bugit ja toiminnot, jotka eivät ole tärkeitä muille kieliryhmille, jäävät usein vaille ansaitsemaansa huomiota.
Kiireellisyys
Tälläkin hetkellä OpenOffice.orgissa on useita bugeja, jotka vaikeuttavat enemmän suomen- kuin englanninkielisten käyttäjien elämää. Jos meillä olisi mahdollisuus korjata näitä itse, ne tulisivat todennäköisesti nopeammin korjatuiksi. Mutta kriittiset ongelmat saadaan korjattua muutenkin.
Vaatimukset
Ohjelmointitaito (C++ ja Java), OpenOffice.orgin kehitysprosessin tunteminen ja runsaasti aikaa ja kärsivällisyyttä. Ohjelmisto on valtava, ja lähes kaikki siihen liittyvä vie paljon aikaa. Tekijän on myös allekirjoitettava SCA-sopimus Sun Microsystemsin kanssa.
Kuinka aloittaa
Perehdy ohjelmiston rakentamiseen lähdekoodista, liity dev@openoffice.apache.org ja dev@fi.openoffice.org-postituslistoille ja kysy ohjeita.

Kielityökalujen kehittäminen suomen kielelle

Kuvaus
OpenOffice.orgin mukana tulevat kielityökalut eivät ole käyttökelpoisia suomen kielelle. Suomen kielen oikoluku ja tavutus (sekä jatkossa myös kieliopin tarkastus) tapahtuu Voikko-ohjelmiston avulla. Voikko ei vielä pärjää kaikissa tehtävissä kilpaileville tuotteille, joita mm. MS Wordissa käytetään. Siksi ohjelmistoa on edelleen kehitettävä, jotta se jatkossakin täyttäisi käyttäjien vaatimukset.
Kiireellisyys
Voikon kehitys etenee kohtuullista vauhtia, mutta nykyisten kehittäjien aika ei riitä kaikkien haluttujen toimintojen toteuttamiseen. Nykyisellään ohjelmisto täyttää kuitenkin perustekstinkäsittelyn vaatimukset, joten kiireellistä tarvetta jatkokehitykselle ei ole.
Vaatimukset
Ohjelmointitaito C-, C++- tai Python-kielellä. Suomen kieliopin osaaminen ainakin sananmuodostussääntöjen osalta on hyvin hyödyllistä. Kieliteknologisten menetelmien osaaminen on hyödyksi, mutta ei välttämätöntä.
Kuinka aloittaa
Liity postituslistalle voikko@lists.puimula.org ja kysy ohjeita. Jos haluat, voit esittää kysymyksiä myös Harri Pitkäselle (hatapitk@iki.fi), mutta postituslistan seuraaminen on kehittäjille joka tapauksessa välttämätöntä.

Oikolukusanaston laajentaminen

Kuvaus
OpenOffice.orgissa käytettävä Voikko-oikolukusanasto kattaa toistaiseksi ainoastaan normaalin suomen kirjakielen. Erikoisalojen sanastot ovat hyvin suppeita, ja muutenkin harvinaisten sanojen tunnistuksessa on puutteita. Oikolukusanaston kehitys on ohjeiden suomentamisen ohella toimisto-ohjelmistojen lokalisoinnin kaikkein työläin osa.
Kiireellisyys
Vaikka perussanasto onkin melko hyvässä kunnossa, Voikko-projektin käytössä on tuhansittain eri lähteistä peräisin olevia analysointia kaipaavia sanoja. Näistä suuren osan tulisi muodossa tai toisessa päätyä mukaan sanastoon. Erikoissanastoille on jo nyt kysyntää, mutta Voikon kehittäjiltä puuttuu asiantuntemusta esimerkiksi kunnollisen lääketieteellisen sanaston kokoamiseksi.
Vaatimukset
Hyvä suomen kielen taito. Teknistä osaamista ei juurikaan tarvita, sillä lähes kaikki sanaston kehityksessä käytettävät työkalut ovat WWW-pohjaisia ja siten käytettävissä suoraan selaimen avulla. Aikaa opetteluun kannattaa varata muutama tunti, mutta tämän jälkeen sanastoa voi kehittää jotakuinkin oman aikataulunsa mukaan.
Kuinka aloittaa
Tutustu sanastotietokanta Joukahaiseen ja sen ohjeisiin. Liity postituslistalle voikko@lists.puimula.org ja kysy ohjeita. Jos haluat, voit esittää kysymyksiä myös Harri Pitkäselle (hatapitk@iki.fi), mutta postituslistan seuraaminen on sanaston kehittäjille joka tapauksessa välttämätöntä.

Käyttäjien neuvominen

Kuvaus
OpenOffice.orgin käyttäjät tarvitsevat välillä apua ohjelmiston käyttöä opetellessaan. Monilla ei ole mahdollisuutta hyödyntää maksullisia tukipalveluita, joten vapaaehtoisten tarjoama tuki postituslistoilla ja keskustelualueilla on hyvin tärkeää.
Kiireellisyys
Tämä osa-alue on perinteisesti ollut suomenkielisen yhteisön keskuudessa erittäin hyvin hoidettu.
Vaatimukset
Kokemusta OpenOffice.orgin käytöstä ja positiivinen ja kunnioittava asenne apua kaipaavia kohtaan.
Kuinka aloittaa
Seuraa jonkin postituslistan tai keskustelualueen viestejä, ja auta taitojesi mukaan kysyjiä löytämään ratkaisu ongelmiinsa. Jos tässä yhteydessä OpenOffice.orgista löytyy selkeitä vikoja tai puutteita, niistä voi raportoida esimerkiksi IssueZillaan.

Yhteisön ja ohjelmiston markkinointi

Kuvaus
OpenOffice.org ja muut vapaat ohjelmistot tarjoavat monia etuja suljettuihin ohjelmistoihin verrattuna. Monet ihmiset eivät kuitenkaan ole vielä kuulleet niistä tai eivät tiedä, soveltuvatko ne juuri heidän käyttöönsä. Tätä varten sekä ohjelmistoa että sitä kehittävää yhteisöä on markkinoitava.
Kiireellisyys
Markkinointi ei ole erityisen kiireellinen tehtävä, mutta sitä ei toisaalta voi tehdä koskaan liikaakaan.
Vaatimukset
Hyvä tietämys OpenOffice.orgista ja sitä kehittävästä yhteisöstä, sekä vapaiden ja avoimen lähdekoodin ohjelmistojen kehitykseen liittyvistä teknisistä ja eettisistä argumenteista on suureksi eduksi.
Kuinka aloittaa
Kerro OpenOffice.orgista tuttavillesi tai kirjoita siitä vaikkapa blogissasi. Silloin tällöin OpenOffice.orgin suomenkielinen kehittäjäryhmä tarvitsee myös edustajia messuille tai vastaaviin tapahtumiin. Voit myös itse tarjoutua esittelemään ohjelmistoa näissä tilaisuuksissa. Vakavampaa markkinointia kannattaa kenties tehdä yhteistyössä muiden suomalaisten vapaiden ohjelmistojen ympärille muodostuneiden ryhmien kanssa. Muista kuitenkin, että ei saa tyrkyttää eikä luvata liikoja. OpenOffice.org ei kaikessa käytössä täysin korvaa kilpailevia tuotteita, joten "Asenna OpenOffice!" ei ole ratkaisu jokaiseen vastaan tulevaan tietotekniseen ongelmaan.

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache and the Apache feather logo are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.