Suomi:

The Free and Open Productivity Suite
Apache OpenOffice 4.1.3 released!

Vapaa ja avoin toimisto-ohjelmisto

Miten osallistua OpenOffice.org-projektiin?

Lyhyesti sanottuna näin:

 • Rekisteröitymällä jäseneksi OpenOffice.org-sivustoon.
 • Valitsemalla omien taitojen ja ennen kaikkea kiinnostusten perusteella muutamia aliprojekteja, joita ryhtyy seuraamaan.
 • Liittymällä kyseisten aliprojektien postituslistoille ja osallistumalla keskusteluun.
 • Tarjoamalla apuaan kyseisen aliprojektin työhön.
 • Seuraamalla IssueZillaa oma aliprojektinsa osalta.

On mahdotonta osallistua kaikkiin aliprojekteihin täysipainoisesti. Openoffice.org-projekti on hyvin laaja; lisäksi aliprojekteja syntyy myös koko ajan lisää, joitakin on myös lopetettu.

Alla oleva perustuu pitkälti ajatuksiin, joista William Lamb on kirjoittanut "Linux and Main"-sivustolla artikkelissa "Creating a Place for Users in the Open Source Process". Tämän sivun lopussa on linkkejä muihin vastaaviin artikkeleihin, myös OpenOffice.org-projektin sisällä.

OpenOffice.org-projekti tarvitsee sekä kehittäjiä että käyttäjiä

Kohtaamispaikka

OpenOffice.org-projekti tarjoaa sivustona kautta käyttäjille ja kehittäjille kohtaamispaikan. Tässä kohtaamispaikassa voivat sekä kehittäjät että käyttäjät keskustella keskenään omina ryhminään, mutta vielä tärkeämpää on keskustelu näiden ryhmien välillä.

Kehittäjille sivusto tarjoaa lähdekoodin, jota viedä eteenpäin ja postituslistat, joilla keskustella ja vaihtaa ajatuksia lähdekoodista ja sen kehittämiseen liittyvistä ongelmista. OpenOffice.org-projekti tarjoaa kehittäjille yhteisön sekä sen luomiseen ja kommunikointiin tarvittavat mekanismit.

Käyttäjille ei tarjota vain lopputulosta, asennettavaa tuotetta, vaan samalla osallistumis- ja kohtaamispaikka. Käyttäjien rooli on yhtä tärkeä, ellei tärkeämpi kuin kehittäjien rooli. Jokainen avoimen lähdekoodin projekti on totaalisen riippuvainen käyttäjistä; ilman heitä projekti kuihtuu.

Kannattaa myös pitää mielessä, että raja toisaalta kehittäjiin ja toisaalta käyttäjiin on hyvin liukuva. OpenOffice.org on toimisto-ohjelmistona erittäin laaja ja koostuu monista komponenteista eli moduuleista. Monet oman alueensa kehittäjät ovat käyttäjiä toisella alueella OpenOffice.org-projektin sisälläkin. Graafisesti mielenkiintoisen materiaalin tuottaminen vaatii eri taitoja kuin xml-suodattimen rakentaminen.

Miksi kehittäjä tarvitsee käyttäjää?

Vaikka kehittäjä onkin samalla tuotteen käyttäjä, hän on sitä hyvin kapea-alaisesti. Kehittäjä ei keksi kaikkia tapoja, joilla tuotetta voidaan käyttää, vain käyttäjä keksii ne.

Kehittäjä tuntee tuotteen käyttöliittymän hyvin, mutta uusi käyttäjä ei. Hänen pitää tulla tutuksi käyttöliittymän kanssa. Tuote on kelvoton, jos käyttäjä ei osaa sitä käyttää. Siksi kehittäjä tarvitsee käyttäjää kertomaan, mikä käyttöliittymässä toimii ja mikä ei.

Käyttäjän vastuu avoimen lähdekoodin projektissa

Käyttäjällä on vastuu siitä, että tuote kehittyy, tulee paremmaksi. Ellei käyttäjä kerro sitä kehittäjälle, tämä ei osaa viedä tuotetta eteenpäin.

 • Käyttäjä raportoi tuotteen virheistä.
 • Käyttäjä ehdottaa uusia ominaisuuksia tuotteeseen.
 • Käyttäjä ehdottaa parannuksia tuotteen dokumentaatioon.

OpenOffice.org-projekti tarjoaa välineet tähän kaikkeen.

Kehittäjän vastuu avoimen lähdekoodin projektissa

Avoimen lähdekoodin projekteissa painottuu eettinen näkökulma. Tuotteen tulee olla hyödyllinen käyttäjälleen, sillä ei ole oikeastaan muuta tarkoitusta olemassaololleen.

 • Kehittäjän tulee luoda hyödyllisiä ominaisuuksia tuotteelle.
 • Kehittäjän tulee tarjota dokumentaatio luomilleen ominaisuuksille.
 • Kehittäjän tulee tarjota käyttäjille mahdollisuus antaa palautetta.

OpenOffice.org-projekti tarjoaa välineet tähän kaikkeen.

OpenOffice.org-projekti pyrkii luomaan sellaisen ympäristön, jossa tällainen kohtaaminen ja yhteydenpito on mahdollista. Sitä auttaa osaltaan tämä aliprojekti: suomalaiset voivat kohdata omalla äidinkielellään OpenOffice.org-yhteisön.

Tule mukaan. Sekin riittää, että käytät OpenOffice.org-toimisto-ohjelmistoa. Sitä varten se on olemassa.

Viitteet

Sivun tekstin on kirjoittanut Asmo Koskinen, ja sitä on päivittänyt joulukuussa 2007 Harri Pitkänen.

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache and the Apache feather logo are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.