Suomi:

The Free and Open Productivity Suite
Apache OpenOffice 4.1.3 released!

Vapaa ja avoin toimisto-ohjelmisto

Asiakirjamalleja ja esimerkkejä

OpenOffice.orgin asennuspaketissa ei tule mukana suomenkielisiä asiakirjamalleja. Alla joitain suomenkielisiä malleja. OpenOffice.orgissa voi käyttää myös useimpia MS Officelle tehtyjä malleja.

Hyvä suomalaisia standardeja noudattava perusasiakirjamalli on om_perusmalli.ott. Tässä mallissa on käytössä mm. tekstin automaattinen tavutus. Lisää tietoja löytyy perusmallin selosteesta.

Malleja yhdessä paketissa: kaikkimallit.zip (ZIP-paketti). (Paketti ei sisällä Oikeusministeriön mallipohjia, ks. alla.)

Sekalaisia malleja

kirja_opas.ott(pdf) Kirja. Muotoilu on erityisesti oppaalle sopiva.
kauppakirja_a3_duplex.ott(pdf) Malli huoneiston kauppakirjaksi. Luotu A3-kokoiselle sivulle vaakasuuntaisesti linkittäen kehyksiä siten, että sisältö tulostuu kaksipuoleisena "vihkona" (edellyttää tulostimelta kaksipuoleista tulostusta).
tyosopimus.ott(pdf) Työsopimuskaavakkeen malli.
ansioluettelo.ott(pdf) Tiivis ansioluettelo (curriculum vitae). Vaihtoehtoinen osaamisluettelo, jne.
luentomuistiinpanot.ott(pdf) Luentosarjan luentomuistiinpanot. Kaksi palstaa, pienellä fontilla, paljon jäsennystasoja, lainaustyyli.
elokuvakasikirjoitus.ott(pdf) Elokuvakäsikirjoitus tasakokoisella fontilla. Muotoilu Hollywood-tyylinen, joillain korostuksilla.
esityslistamalli.ott(pdf) Yleinen kokouksen esityslistan malli.
poytakirjamalli.ott(pdf) Yleinen kokouksen pöytäkirjan malli.
muistio.ott(pdf) Yksinkertainen muistio väliotsikoilla ja kohtaluetteloilla.
JoY_tutkielma.ott(pdf) Tutkielma. Noudattaa Joensuun yliopiston kasvatustieteen tiedekunnan normeja, laatinut Jussi Silvonen.
kirjanpito.ots Kahdenkertainen kirjanpito.

SFS 2487 -standardin mukaiset mallit

Nämä mallit noudattavat Suomen standardisoimisliitto SFS:n asiakirjojen muotoilustandardia SFS 2487 mahdollisimman hyvin.

sfs_2487_perusmalli.ott(pdf) SFS 2487 perusmalli. Fontti Times 12 pistettä. Rivinväli 0,44 cm, sarakeväli 2,3 cm. Vastaanottaja mainitaan. Leipätekstin sisennys kaksi sarakeväliä (4,6 cm). Numeroimattomat otsikot (tyylit: Otsikko 1-4). Normaali leipäteksti "Sisennetty leipäteksti"-tyylillä. Leipäteksti-tyylissä ensimmäinen rivi on sisentämätön, eikä yläpuolella ole tyhjää riviä. Myöhempien sivujen ylätunniste erilainen.
sfs_2487_kokouskutsu.ott(pdf) SFS 2487 -muotoinen kokouskutsu. Pohjautuu yo. perusmalliin. Numeroitu esityslista Otsikko 3 -tyylillä.
sfs_2487_poytakirja.ott(pdf) SFS 2487 -muotoinen pöytäkirja. Pohjautuu yo. perusmalliin. Fontti Bitstream Charter. Numeroitu kohtalista Otsikko 2 -tyylillä, numerointi eri rivillä.
sfs_2487_muistio.ott(pdf) SFS 2487 -muotoinen lyhyt muistio. Numeroitu kohtalista Otsikko 2 -tyylillä, numerointi samalla rivillä.

Oikeusministeriön julkaisemat mallit

Nämä ovat Oikeusministeriön julkaisemia mallipohjia. Pohjien asettelu ja määritellyt tyylit on dokumentoitu perusteellisesti seuraavissa selosteissa. Huomaa: mallitiedostojen nimeäminen on alla eri kuin selosteissa.

Kaikki Oikeusministeriön mallipohjat yhdessä paketissa: kaikkimallit_om.zip (ZIP-paketti).

om_perusmalli.ott  Oletustekstipohja: tyhjä asiakirja, jonka sivun asettelu ja tyylit ovat vakioasettelun mukaiset. Oletustekstipohjalle on saatavilla yksityiskohtainen seloste (pdf, 8 sivua).
om_perusmalli_ruotsi.ott  Kuten oletustekstipohja yllä, mutta ruotsiksi.
om_kirje.ott(pdf) Yleinen kirjepohja: lähettäjän ja asiakirjan tunnistetiedot, vastaanottaja, lähettäjän yhteystiedot, ei logoa.
om_kirje_logolla.ott(pdf) Kuten yleinen kirjepohja yllä, mutta logolla.
om_kirje_ruotsi.ott(pdf) Kuten yleinen kirjepohja yllä, mutta ruotsiksi.
om_kirje_engl.ott(pdf) Kuten yleinen kirjepohja yllä, mutta englanniksi.
om_muistio.ott(pdf) Yleinen muistioiden ja muiden ilman vastaanottajaa olevien asiakirjojen pohja. Lähettäjän ja asiakirjan tunnistetiedot, lähettäjän yhteystiedot, ei logoa.
om_muistio_logolla.ott(pdf) Kuten yleinen muistiopohja yllä, mutta logolla.

Asiakirjamallien asennus

Tallenna mallit tai pura mallipaketti OpenOffice.orgin asennuskansion alla olevaan kansioon UserInstallation/user/template.

Voit myös asentaa mallit omaan mallikansioosi. Aseta mallien hakupolku valikosta Työkalut - Asetukset - OpenOffice.org - Polut.

malliasetukset

Valitse Mallit ja napsauta Muokkaa.... Tässä ikkunassa voit lisätä oman kansiosi polun mallien hakulistaan.

mallien polut

Napsauta Lisää... ja valitse kansio johon purit mallipaketin tai jossa itse tekemäsi mallit sijaitsevat.

Tarvitsemme malleja ja esimerkkejä!

Lähetä oma viimeistelty mallisi ja esimerkkisi OpenOffice.org-projektille. Lähetys sähköpostin liitteenä yhteystiedoissa mainittuun osoitteeseen. Liitä mukaan kuvaus. Tiedostojen nimien tulee olla kuten yllä muissa malleissa: ei suuraakkosia eikä ääkkösiä.

Perusfonttina tulee käyttää fonttia Bitstream Charter tai Times, kooltaan 12 tai 10 pistettä. Käytä tyylejä kaikkien muotoilujen tekemiseen. Tärkeimpiä tyylejä ovat Oletus, Leipäteksti ja otsikkotyylit. Käyttäjän täytettävät kohdat kannattaa merkitä esimerkiksi paikkamerkeillä: Lisää - Kentät - Muu - Toiminnot - Paikkamerkki - Teksti. Mallien tiedostokoon tulisi olla mahdollisimman pieni, joten älä sisällytä niihin ainakaan kovin suuria kuvia, mielellään ei lainkaan.

Mallit liitetään tälle sivulle ja jaettavaan mallipakettiin. Mallit ja esimerkit saatetaan tulevaisuudessa ottaa osaksi OpenOffice.orgin perusasennusta.

Kaivattuja malleja ja esimerkkejä

 • Tekstiasiakirjat (Writer)
  • Kirjeet, tiedotteet, kirjat, lehdet, esitteet, sopimukset, yms.
  • Yrityksen laskut, kuitit, yms.
  • Lomakkeet
 • Laskentataulukot ja tietokannat (Calc ja Base)
  • Yrityskirjanpito, kotikirjanpito, yms.
  • Yrityksen laskut, kuitit, yms.
 • Piirrokset (Draw)
  • Esitteet, yms.
 • Esitykset (Impress)

Lokalisoitu perusasennus tehtävänä. Jos omaat enemmän teknisiä taitoja, pitäisi suomeksi lokalisoitu extras-paketti tehdä, joka sisältäisi paitsi mallit ja esimerkit, myös ohjattujen toimintojen suomenkielisiä asetuksia ja muuta. Jos olet kiinnostunut, liity dev@fi.openoffice.org-postituslistalle ja ota yhteyttä.

Mallien ja esimerkkien tekijänoikeudet

Huomautus mallien toimittajille. Koska malleja ja esimerkkejä on voitava käyttää vapaasti, ei niillä saa olla tekijänoikeudellista rasitetta. Toimittaessasi malleja tai esimerkkejä annat täyden käyttö-, kopiointi-, jakelu- ja muutosoikeuden kaikkiin käyttötarkoituksiin. Sikäli kun se on Suomen ja muiden maiden lainsäädännön nojalla mahdollista, luovut kaikista oikeuksistasi toimittamiisi malleihin ja esimerkkeihin. Voit toimittaa vain malleja ja esimerkkejä, joihin itselläsi on täydet oikeudet.

Sikäli kun olet tallentanut malleihisi ja esimerkkeihisi tekijätietosi, näkyy nimesi mallin käyttäjille. Saatamme poistaa tai muuttaa näitä tekijätietoja.

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache and the Apache feather logo are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.