Suomi:

The Free and Open Productivity Suite
Apache OpenOffice 4.1.3 released!

Suomenkielisten asennus- ja kielipakettien julkaisutiedot

Tälle sivulle on koottu tietoja suomenkielisessä OpenOffice.orgissa havaituista virheistä. Virheet on ryhmitelty sen mukaan, onko ne jo korjattu jossakin julkaistussa versiossa, korjattu vielä julkaisemattomassa versiossa vai puuttuuko korjaus toistaiseksi kokonaan. Lisäksi tällä sivulla kerrotaan muista merkittävistä käyttäjille näkyvistä muutoksista ohjelmiston suomenkielisessä versiossa.

Tämän listan tarkoitus ei ole olla kattava, sillä OpenOffice.orgin uudet versiot sisältävät tavallisesti korjauksia satoihin, joskus jopa tuhansiin virheisiin. Tällä sivulla listataan vain vakaviksi katsotut virheet (kuten tietoturvaongelmat), sekä joitakin erityisesti suomenkielisiä versioita koskevia virheitä niiden vakavuudesta riippumatta. Lista sisältää kaikki julkaisut versiosta 2.2 lähtien.


Viimeisimmän julkaistun version (3.3) muutokset

 • Lisäosien metatietoja lukevan komponentin toimintalogiikkaa on muutettu tavalla, joka estää eräiden vanhojen lisäosien toiminnan. Jos lisäosa lakkaa päivityksen yhteydessä toimimasta, se kannattaa päivittää uudempaan versioon.
 • Paikkaukset tietoturvaongelmiin:
 • Korjatut tietoturvaongelmat:
  • CVE-2010-4643: ohjelmakoodin suoritus käyttäjän oikeuksilla TGA-kuvatiedostoja tai niitä sisältäviä asiakirjoja avattaessa
  • CVE-2010-4253: ohjelmakoodin suoritus käyttäjän oikeuksilla PNG-kuvatiedostoja tai niitä sisältäviä asiakirjoja avattaessa
  • CVE-2010-4008/4494: libxml2-kirjaston tietoturvavika, jonka vaikutusta OpenOffice.orgissa ei varmuudella tiedetä
  • CVE-2010-3702/3704: (vain PDF Import -lisäosaa käytettäessä) ohjelmakoodin suoritus käyttäjän oikeuksilla PDF-asiakirjoja avattaessa
  • CVE-2010-3689: ohjelmakoodin suoritus käyttäjän oikeuksilla Linux-järjestelmissä, jos ohjelma käynnistetään hakemistosta, jonne epäluotettavat käyttäjät pystyvät tallentamaan tiedostoja
  • CVE-2010-3453/3454: ohjelmakoodin suoritus käyttäjän oikeuksilla Word-asiakirjoja avattaessa
  • CVE-2010-3451/3452: ohjelmakoodin suoritus käyttäjän oikeuksilla RTF-asiakirjoja avattaessa
  • CVE-2010-3450: mahdollisuus tiedostojen ylikirjoittamiseen mm. lisäosia asennettaessa
  • CVE-2010-2935/2936: ohjelmakoodin suoritus käyttäjän oikeuksilla PowerPoint-asiakirjoja avattaessa

Aikaisemmissa versioissa korjatut ongelmat

Korjattu versiossa 3.2.1

 • Ohjelmiston käyttöohjeet on kokonaisuudessaan suomennettu.
 • Korjatut tietoturvaongelmat:
  • CVE-2010-0395: Mahdollisuus ohjelmakoodin suorittamiseen, jos käyttäjä tutkii epäluotettavan asiakirjan Python-skriptejä OpenOffice.orgin Python-editorissa.
  • CVE-2009-3555: haavoittuvuus verkkoliikenteen suojauksessa

Korjattu versiossa 3.2

 • Korjatut tietoturvaongelmat:
  • CVE-2009-3301/3302: ohjelmakoodin suoritus käyttäjän oikeuksilla
  • CVE-2009-2950: ohjelmakoodin suoritus käyttäjän oikeuksilla
  • CVE-2009-2949: ohjelmakoodin suoritus käyttäjän oikeuksilla
  • CVE-2009-2493: (vain Windowsissa) vanha versio MSVC-kirjastosta
  • CVE-2009-0217: haavoittuvuus asiakirjojen digitaalisten allekirjoitusten tarkistuksessa
  • CVE-2006-4339: haavoittuvuus asiakirjojen digitaalisten allekirjoitusten tarkistuksessa

Korjattu versiossa 3.1.1

Korjattu versiossa 3.1

 • Ohjeita on suomennettu lisää. Noin 80 prosenttia ohjeista on tässä versiossa suomennettu.

Korjattu versiossa 3.0.1

Versiossa 3.0.1 ei ollut merkittäviä suomenkielistä versiota koskevia muutoksia.

Korjattu versiossa 3.0

 • Ohjeiden suomentaminen on aloitettu. Tässä versiossa noin kolmannes ohjelmiston mukana tulevista ohjeista on suomennettu. Pisimmälle suomennettuja ovat pikanäppäinohjeet, esteettömyysohjeet ja Math-kaavaeditorin ohjeet. Ohjeiden asiasanahaussa englanninkieliset hakusanat toimivat haettaessa koko ohjeen sisällöstä. Suomenkieliset hakusanat toimivat ainoastaan suomennetun sisällön osalta.
 • Windows-asennusohjelman otsikko "Installation Wizard" on vihdoin suomennettu.
  (IZ #42871, vika versioissa 2.0 - 2.4.1.)
 • Korjatut tietoturvaongelmat (nämä on korjattu myös versiossa 2.4.2, jota ei ole saatavilla suomenkielisenä):

Korjattu versiossa 2.4.1

 • Suomenkielisten asennuspakettien luonnin yhteydessä tapahtuneen virheen takia pieni osa ohjelman käyttöliittymästä oli suomentamatta. Puuttuneet suomennokset on palautettu versiossa 2.4.1.
  (Suomennosprosessin virhe, vika versiossa 2.4)
 • Korjatut tietoturvaongelmat:

Korjattu versiossa 2.4

 • Ohjattu kirjeiden luonti ei toimi. Useissa aikaisemmissa suomenkielisissä versioissa ohjattu kirjeiden luonti ei toiminut. Lisäksi yritykset käyttää tätä toimintoa johtivat siihen, että OpenOffice.orgia ei voinut enää normaaliin tapaan sulkea. Tämä ongelma on nyt korjattu.
  (IZ #73297, vika versioissa 2.0.1 - 2.3.1)
 • Automaattisten korjausten poikkeukset. Jos automaattinen korjaus "Muuta jokaisen virkkeen ensimmäinen kirjain isoksi" on käytössä (tämä on oletusasetus), suomenkielisessä tekstissä pisteeseen päättyvien lyhenteiden jälkeen tulevat sanat korjattiin usein virheellisesti alkamaan isolla kirjaimella. Tämä ongelma on osittain korjattu lisäämällä OpenOffice.orgiin poikkeuslista yleisimmistä suomenkielisistä pisteeseen päättyvistä lyhenteistä.
  (IZ #80926, vika versioissa 1.0 - 2.3.1)
 • Korjatut tietoturvaongelmat:

Korjattu versiossa 2.3.1

 • Korjatut tietoturvaongelmat:

Korjattu versiossa 2.3

 • Osa taulukkolaskennan funktioiden nimistä on suomeksi, osa englanniksi. Suurin osa funktioiden nimistä oli jo aikaisemmin käyttäjien pyynnöstä vaihdettu suomenkielisistä englanninkielisiksi, sillä tämä helpottaa työskentelyä ja oppimista, jos käytössä on useita kieliversioita OpenOffice.orgista. Joitakin kymmeniä harvemmin käytettyjä funktioita oli kuitenkin epähuomiossa jäänyt korjaamatta. Yhtenäisyyden vuoksi nämäkin nimet on versiosta 2.3 lähtien palautettu englanninkielisiksi. Muutos ei riko aikaisemmissa versioissa tehtyjen taulukkolaskenta-asiakirjojen toimintaa, mutta muutetut funktiot näkyvät uusissa versioissa englanninkielisillä nimillä. Kaikkien funktioiden kuvaukset ovat edelleen suomenkielisiä.
  (Käännösvirhe, vika versioissa 2.0 - 2.2.1)
 • Korjatut tietoturvaongelmat:

Korjattu versiossa 2.2.1

 • Korjatut tietoturvaongelmat:

Korjattu versiossa 2.2

 • Impress- ja Draw-asiakirjojen vioittuminen grafiikkatyylejä käytettäessä. Englanninkieliset grafiikkatyylien nimet "Title" ja "Heading" oli molemmat suomennettu nimelle "Otsikko". Tämän johdosta kyseiset tyylit saattoivat sekoittua tallennettaessa, joka johti asiakirjojen vioittumiseen.
  (Käännösvirhe, vika versioissa 2.0.3 - 2.1)
 • Korjatut tietoturvaongelmat:
  • CVE-2007-0239: ohjelmakoodin suoritus käyttäjän oikeuksilla Linux- ja Solaris-käyttöjärjestelmissä
  • CVE-2007-0238: ohjelmakoodin suoritus käyttäjän oikeuksilla
  • CVE-2007-0002: ohjelmakoodin suoritus käyttäjän oikeuksilla

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache and the Apache feather logo are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.