Suomi:

The Free and Open Productivity Suite
Apache OpenOffice 4.1.3 released!

Openoffice.orgin käyttöohjeita

Jos oppaat, tämä sivusto ja muut ohjesivustot eivät auta, voit saada ohjeita myös käyttäjätuesta.

Julkisia oppaita

Julkiset oppaat ovat vapaasti käytettävissä ainakin henkilökohtaiseen käyttöön.

OpenOffice.org versio 3.0 pikaopas (PDF, 84 sivua) - Olli Ruohomäki
Pohjois-Satakunnan Alueopiston julkaisema opintomoniste, jossa käsitellään käyttöönottoa, tiedostojen hallintaa, tekstinkäsittelyä, taulukkolaskentaa ja esitysgrafiikkaa. (Alkuperäislähde)
OpenOffice.org versio 3. Asennuskäsikirja (PDF, 130 sivua) - Oikeusministeriö
Oikeusministeriön tuottama asennusopas, joka sisältää perusasennuksen, käyttöasetukset ja eri kielten oikoluvun ja tavutuksen asennuksen. Oppaassa on käsitelty myös oman oletustekstipohjan, Multisave-lisäosan ja PDF-tiedostojen muokkaamisen lisäosien käyttöönotot.
OpenOffice.org 2 - kysymysten ja vastausten käsikirja, kansi OpenOffice.org versio 2. Kysymysten ja vastausten käsikirja, kolmas laitos (PDF, 374 sivua, 8Mt) - Oikeusministeriö
Oikeusministeriön julkaisema käsikirja, joka käsittelee mm. tiedostomuotojen hallintaa, yhteensopivuutta muihin toimisto-ohjelmistoihin, monikielista asiakirjatuotantoa ja tavutuksen ja oikoluvun käyttöönottoa. Raportissa arvioidaan myös OpenOfficen toimintojen riittävyyttä ja monipuolisuutta.
OpenDocument-standardi asiakirjojen tallennusmuotona (PDF, 82 sivua, 1,2 Mt) - Oikeusministeriö
Oikeusministeriön julkaisema raportti OASIS OpenDocument Format -standardista (ISO/IEC 26300:2006). Raportti käsittelee OpenDocument-standardin merkitystä toimisto-asiakirjojen tallennusmuodon vakioinnille erityisesti julkisissa organisaatioissa, tarkastelee sen erilaisia käyttötapauksia ja antaa teknisen johdannon itse tiedostomuodosta ja sen käsittelyvälineistä. Raportissa tarkastellaan myös OpenOfficen integrointia OpenDocument-tiedostomuodon ja UNO-rajapinnan avulla, sekä XForms-lomakkeita.
Malliopas, kansi Malliopas (PDF, 75 sivua) - Marko Grönroos 2007
Oikeusministeriön julkaisema edistyneelle käyttäjälle tarkoitettu asiakirjamallien ja lomakkeiden suunnitteluopas. Sisältää johdannon tyylien käytöstä, kuvauksen SFS 2487 -vakioasettelusta ja ohjeita vakioasettelua noudattavien OpenDocument-mallipohjien toteuttamisesta OpenOfficella. Opas sisältää lisäksi luvun tavanomaisten ja sähköisten lomakkeiden toteuttamisesta.
OpenOffice.org 2 Writer harjoitusmoniste (PDF, 47 sivua) - Matti Jaakkola
OpenOffice.org 2 Calc harjoitusmoniste (PDF, 33 sivua)
OpenOffice.org 2 Impress harjoitusmoniste (PDF, 18 sivua)
Koulutuskeskus Salpauksen julkaisemat Writer-tekstinkäsittelyn, Calc-taulukkolaskennan ja Impress-esitysgrafiikan harjoitusmonisteet, jotka perustuvat Olli Ruohomäen tekemän ja Pohjois-Satakunnan Alueopiston julkaiseman opintomonisteen osiin käyttöönotto, tiedostojen hallinta, tekstinkäsittely, taulukkolaskenta ja esitysgrafiikka.
OpenOffice.org Writer Opas Luku 3: Tekstin muokkaus (PDF 1,5 Mt, 27 sivua)
Luku tekstin muotoilun perusasioista ja edistyneistä toiminnoista.

Vapaita oppaita

Vapaiden oppaiden OpenDocument-lähdetiedostot ovat saatavilla jatkomuokkausta varten vapaan asiakirjalisenssin puitteissa.

FLOSS Manualsin käyttöopas OpenOffice.orgille
OpenClipArt-asennusohje (PDF) (ODG) (3 sivua)
Lyhyt ohje OpenClipArt-leikekuvien asentamiseen ja käyttöönottoon.

Ohjesivustoja

JusSin OOo-blogi - Jussi Silvonen
Uutisia ja käyttöohjeita monista eri aiheista.

Kirjoja

Antti Ussa: OpenOffice
Docendo, heinäkuu 2010, 100 sivua.
Suomenkielinen Visual-sarjaan kuuluva opas sekä vasta-alkajille että muita toimisto-ohjelmia aiemmin käyttäneille
ISBN: 978-951-0-36574-8

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache and the Apache feather logo are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.