Language:

The Free and Open Productivity Suite
Apache OpenOffice 4.1.6 released

ساخت اُپن‌آفیس به زبان فارسی

برنامه‌سازانی که علاقه‌مند به ساخت اُپن‌آفیس با واسط کاربر فارسی روی کامپیوتر خود هستند، می‌توانند با استفاده از ترجمه‌های موجود و راهنماهای ساخت موجود در وب‌گاه اُپن‌آفیس این کار را انجام دهند. پیغام‌های ترجمه شده کار تعدادی از علاقه‌مندان به پروژهٔ اُپن‌آفیس است و از آنجا که کار ترجمه‌ٔ پیغام‌ها هنوز به پایان نرسیده است، بدیهی است که ممکن است به مرور تغییرات یا اضافاتی در ترجمه‌ها صورت بگیرد.

برای ساخت اُپن‌آفیس به زبان فارسی لازم است پروندهٔ ترجمهٔ پیغام‌های اُپن‌آفیس به فارسی را بارگیری کرده و دستور ‎transex3/prj/localize را روی آن اجرا کنید، و سپس مراحل ساخت را از این پیوندها برای لینوکس یا ویندوز دنبال کنید.

توجه داشته باشید که اگر یک بار پروژه را با استفاده از گزینهٔ ‎--with_lang ساخته باشید، می‌توانید پس از اتمام کامپایل بستهٔ زبان (lang-pack) جداگانه برای اُپن‌آفیس بسازید. این بسته‌ها به این صورت کار می‌کنند که اگر نسخهٔ مشابه اُپن‌آفیس انگلیسی روی دستگاه نصب شده باشد، امکانات زبان دوم را به آن اضافه می‌کنند. می‌توانید در پیوندهای ذکر شده توضیحات بیشتری در این مورد پیدا کنید.

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache and the Apache feather logo are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.